Kettős évforduló a Lónyay-főcsatorna történetében

A torkolati zsilip Gávavencsellőnél
A torkolati zsilip Gávavencsellőnél - © Fotók: Hoványi Péter
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Százharmincöt éve készült el a Lónyay-­főcsatorna, tíz éve árvízkapu is védi a környező településeket.

A Lónyay-főcsatorna Berkeszről indulva gyűjti össze a Nyírség vizeit, és Gávavencsellő alatt vezeti a Tiszába. Az építését 135 évvel ezelőtt, 1882 végén fejezték be.

Nagy feladat

A Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat 1846-ban jött létre. Nagy feladatot jelentett számára a nyírségi dombokról lezúduló víz, amely az amúgy is lápos, mocsaras és a tiszai elöntésektől sem mentes Rétközt sújtotta, ezért kezdeményezték egy övcsatorna építését, mely a Tiszába szállítja a nyíri vizeket. A megépítésére már az 1860-as években is voltak próbálkozások, ám azok kudarcba fulladtak.

Három évig épült

1879-ben megalakult Nyírvíz Szabályozó Társulat, amellyel a Felsőszabolcsi Társulat egyezséget kötött az övcsatorna megépítésére és fenntartására.

Az övcsatorna megépítése mind a két fél érdekét szolgálta, és az abba torkolló mellékcsatornák elkészültével a Nyírség belvízrendezése is megoldódott.

A Nyírvíz Szeszich Lajos mérnökkel összeállíttatta az érdekelt birtokosok névjegyzékét és az árterületek kimutatását. Ezzel párhuzamosan, Kiszely Károly kir. főmérnök vezetése alatt elkészültek a szabályozási tervek, amelyeket a Magyar Királyi Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium hagyott jóvá. A szabályozás terve felölelte a Berkesztől kiinduló és Vencsellőnél a Tiszába betorkolló gyűjtő főcsatorna, valamint a Nyírség fővölgyein végighaladó főfolyások és oldalágak létesítését, tartalmazta továbbá a gyűjtő főcsatorna és a ­főfolyások torkolati szaka­szának védtöltésekkel ellátását is.

Az övcsatorna építése 1879 őszén kezdődött el, és 135 éve fejeződött be. A Felsőszabolcsi Társulat két évvel később – a munkássága iránti tiszteletből –, az 1884-ben elhunyt elnökéről Lónyay-főcsatornának nevezte el.

Csökkenti a terhelést

A Lónyay-főcsatornához az idén egy másik évforduló is kapcsolódik: tíz éve, 2007-ben fejeződött be a torkolati zsilipjének – árvízkapujának – építése. A folyótorkolattól két és fél kilométerre megvalósult műtárgy kizárja a Tisza árvizeit a főcsatornából, jelentősen csökkentve ezáltal a gátjainak árvízi terhelését.

– Nádasi Zoltán –


Tisztelet a névadónak

Lónyay Menyhért gróf Magyarország egykori miniszterelnöke, a Tiszavölgyi Társulat alapító tagja. A Felsőszabolcsi Társulat elnöke volt harminc éven keresztül, egészen a ­haláláig. A társulat tiszteletből a megüresedett elnöki posztot egy évig nem töltötte be. Lónyán, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra.
hirdetés