“Kezet nyújtok, együttműködök, ha kell”

“Kezet nyújtok, együttműködök, ha kell”
Őr község első embere, Hódi Miklós is egyike volt azoknak, akiket a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüstfokozatával tüntetett ki a belügyminiszter nemzeti ünnepünk napján Nyíregyházán. Az elismeréseket dr. Rácz János, a megyei közigazgatási hivatal vezetője nyújtotta át a Megyeházán.

Virágzik a település, s ez nemcsak a tavasz közeledtének köszönhető. Az elmúlt év(tized)ekben megvalósult beruházások, elnyert pályázatok magukért beszélnek. A kilencvenes évek elején újjászületett a Községháza és az orvosi rendelő, az elmúlt 15 évben sikeres fejlesztések sokasága valósult meg. Kiépült az infrastruktúra, a vezetékes gáz, a  telefonhálózat, a szennyvízcsatorna, valamint szilárd burkolatot kapott a belterületi úthálózat 90 százaléka.

A településen iskola, óvoda, önálló háziorvosi körzet, védőnői szolgálat és községi könyvtár működik. A közelmúltban bővült és megszépült a Napközi Otthonos Óvoda, akadálymentessé vált a Polgármesteri Hivatal, és új berendezést kapott a Művelődési Ház. Sikerül megvalósítani az általános iskola régi szárnyának rekonstrukcióját, bővítését is.


Hódi Miklós polgármester
Kora: 49 éves (Vásárosnamény,
1957. 03. 24.)

Családi állapota: nős, neje a helyi általános iskola dolgozója, lánya
egyetemi joghallgató

Karrier: 1976-tól Mg-i Tsz-nél dolgozott, 1988-ban községi elöljáró lett,
1990-től Őr polgármestere

A törvényesség szellemében

– 1990-ben nyertem meg a helyhatósági választásokat, azóta vagyok Őr polgármestere. Segítem, s ha kell, aktívan szerepet vállalok a civil szervezetek működésében. Hét éve értékesítő-szolgáltató szövetkezetet hoztunk létre, mely integrátorként segíti a mezőgazdasági vállalkozók és őstermelők termékeinek piacra juttatását. A képviselőtestület sikeresen valósította meg a ciklusonként elfogadott gazdasági programot, mindig szem előtt tartva a törvényességet. Az elmúlt 30 év során kötetlen munkaidőben dolgoztam. Soha nem nézem, néztem a munkaidő kezdetét és végét. Igyekszem részt venni minden rendezvényen, ami településünkön történik. Kezet nyújtok, együttműködök mindazon demokratikus erőkkel, akik olyan társadalom felépítésén munkálkodnak, melyben a demokrácia társadalmi szolidalítással, nemzetünk, régiónk, megyénk, térségünk és községünk felemelkedésével párosul – mondta el a kitüntetett.


Kitüntetést kaptak
Hódi Miklós Őr polgármestere
Simon József Ramocsaháza polgármestere
Haraszin Gyula Tiszadada polgármestere
Dr. Köteles István hatósági és építésügyi irodavezető

– Palicz István –
hirdetés