Kiválasztják a „legszebben beszélő” egyetemistát

Nyíregyháza – A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2017/2018-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. Az országos döntőt 2018. május 4-én rendezik meg Esztergomban.

A felhíváshoz kapcsolódva a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete a Tanítóképző Intézettel együtt ebben az évben is megrendezi a verseny házi fordulóját, melynek győztesei képviselik intézményünket az országos döntőben.

A házi verseny időpontja: 2018. március 6. (kedd), 15:00

Helyszín: A 114-es rektori díszterem

A versenyfeladat: egy szabadon választott szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

Várjuk azokat a magyar, tanító és más szakos hallgatókat, akik részt kívánnak venni a versenyen, vagy csak érdeklődőként szívesen meghallgatnák mások színvonalas előadását.

Szervező: Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet és a Tanítóképző Intézet

– Nyíregyházi Egyetem –
hirdetés