Költségvetés – Nőnek az oktatásra jutó források

Budapest – Bővülnek a jövő évi költségvetésben az oktatásra jutó források, a terület mintegy 270 milliárdos többlettel számolhat. Az állami intézményfenntartó több mint 23 százalékkal, 100 milliárddal nagyobb keretet kap, mint az idén.

Az Országgyűlés honlapján olvasható kormányzati előterjesztés szerint az átalakuló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 535 millió forintból gazdálkodhat majd.

A pedagógusok fizetése jövőre nemcsak a 2013-ban indult életpályamodellben foglaltak szerint nő, hanem a 2015-től fokozatosan kiteljesedő minősítési rendszernek köszönhetően magasabb illetményt biztosító fizetési kategóriába is kerülhetnek.

A költségvetésben kiegészítő támogatást nyújtanak az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, e célra 8,36 milliárd áll rendelkezésre. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2,5 milliárdot rögzítettek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési során köznevelési célú humán szolgáltatásokra 189,85 milliárdot különítettek el az idei 166 milliárddal szemben, a hit- és erkölcstan oktatására és tankönyvtámogatásra 4,8 milliárdot, ez idén 3,7 milliárd forint. Köznevelési szerződésekre a 2016-os összeggel megegyező módon 4 milliárdot fordítanának.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2017-re az ingyenes tankönyvellátás a teljes alsó tagozatra és a felső tagozat 5. évfolyamára terjed ki, ehhez a költségvetés biztosítja a tankönyvcsomagok fedezetét, továbbra is megtartva a még hiányzó felsőbb évfolyamoknál a rászorultsági alapú ingyenesség forrásfedezetét.

Mindezek mellett a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházi jogi személyeket a tanulólétszámhoz igazított ingyenes tankönyvellátás továbbra is megilleti, amely a 2016/2017. tanévtől immár az összes alapfokú oktatási évfolyamon oktatott tanuló után jár.

Az Oktatási Hivatal 6,9 milliárdos működési kiadási tétellel szerepel, működési bevételeire 510 millió forintot irányoztak elő.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet működési bevételei 3,9 milliárddal, ez szintén megegyezik az ideivel, személyi juttatásai 2,4 milliárddal, dologi kiadásai 2 milliárddal szerepelnek.

A felsőoktatásban oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók számára a 2016-ban nyújtott 15 százalékos béremelést 2017-ben és 2018-ban további 5-5 százalékos bérrendezés követi.

A felsőoktatásban az egyetemek működési bevételei 289 milliárddal, személyi juttatásai 195 milliárddal jelennek meg.

A nem állami felsőoktatási intézmények támogatására 17,18 milliárdot különítettek el, ami megegyezik az ideivel.
A felsőoktatási kiválósági támogatásra 11 milliárd forint áll rendelkezésre.

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 millióval szerepel, a Nemzeti Tehetség Programra 2,75 milliárdot jelöltek meg.

A Határtalanul! tanulmányi kirándulási program 1,98 milliárddal szerepel a büdzsé tervezetében. Ez a tétel az idei költségvetésben 1,22 milliárddal jelent meg.

Határon túli oktatási feladatokra 800 millió jutna, ami közel duplája az idei összegnek.

– MTI –
hirdetés