Konferencia a magyarságról

Sokan voltak kíváncsiak a múltat felidéző előadásokra
Sokan voltak kíváncsiak a múltat felidéző előadásokra - © Fotó: Kákos Dávid
Csenger – A magyarok számos etnikumot integráltak, az állam toleráns volt az idegenekkel szemben.

A tavalyi év őszén az O’sváth Alapítvány konferenciasorozatot indított „A magyarság megmaradása a történelem viharában” címmel a csengeri O’sváth Gyűjtemény épületében.

Temetkezések a bazilikában

A sorozat következő rendezvényét a múlt héten pénteken rendezték meg. Témája a magyar kultúra nagyfokú nyitottsága és erős integráló képessége volt. A témát történelmi korszakokra bontva elemzik a szakemberek. Ezúttal a Szent István király korában végbement integrációról, majd a Magyarországra települt kunok integrációs folyamatáról volt szó.

Bevezetésként Jakab Attila történész tartott előadást, aki az európai politikai helyzet áttekintése után a magyarok helyzetét mutatta be a korabeli geopolitikai és geoekk­leziológiai kontextusban a Német-római és a Bizánci Császárságok között.

A Szent István Király Múzeum is képviseltette magát a konferencián. Rácz Piroska antropológus a székesfehérvári királyi bazilika temetkezéseiről tartott előadást. A királyi bazilikát Szent István alapította, itt koronázták a királyokat, itt őrizték a kincstárat és a levéltárat. Tizenöt királyunkat temették ide, köztük magát Szent Istvánt is.

Dr. Négyesi Lajos alezredes honvédelmi szempontból közelítette meg a témát, és Szent Istvánt mint katona királyt mutatta be. A király kiemelkedő stratéga volt. Felismerte, hogy erőszakos fellépésre volt szükség ahhoz, hogy az akkori nyugattal kompatibilis állam jöhessen létre.

A kunok betelepülése

A rendezvényt a kunok betelepülését felvázoló előadás zárta, amelyet Pálóczi Horváth András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének történésze tartott meg. Mint az előadásból kiderült, a magyarok számos etnikumot integráltak, és az állam toleráns volt az idegenekkel szemben mind kulturális, mind pedig vallási szempontból a középkorban.

Az érdeklődő hallgatóság magyarságának tudatában megerősödve és hasznos ismeretekkel gazdagodva zárta a napot.

KM
hirdetés