Konferencia a Nők szerepéről, a Biblia tükrében

Konferencia a Nők szerepéről, a Biblia tükrében
A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozata, 2010. május 12-én, 15:00-tól konferenciát tartott, a „Nők szerepe a családban és a társadalomban, a Biblia tükrében” címmel.

Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese Újszövetségi példázatokon keresztül bizonyította, hogy Jézus nem csak a férfiak, hanem a nők számára is biztosítja a megváltást, és tisztában van összetartó szerepükkel mind a család, mind a társadalom tükrében. Hangsúlyozta, hogy Jézus a nők társadalmi szerepét tekintve is újat hozott, hiszen nem csak hogy meghallgatta őket és segített rajtuk, de tanítványaiként is elfogadott nőket, sőt feltámadása idején, őket bízta meg, vigyék hírét a tanítványoknak.

Kertész Gábor, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség Elnöke, az Ószövetségi példák mellett, a zsidó nők, mindennapi életben hangsúlyos szerepét emelte ki. Előadásában helyet kapott a modern zsidó nő és családfelfogás bemutatása és a történelmi szemlélet.

Tóth Katalin a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium iskolalelkésze, egy provokatív témát választott. A nő és a lelkészi pálya összefüggéseit, lehetőségeit, történeti vetületeit tárta a hallgatóság elé. A nők feladatvállalása az evangélikus lelkészi pályán, nehéz harcok és történelmi tények vetületében alakult. A ma lelkészként dolgozó nőknek ma is keményen harcolniuk kell egyházukért, elismertségükért, bár már esperes is került ki közülük.

Az előadások sorát, Kis Zsolt, sóstóhegyi görög katolikus parókus zárta, aki a családban betöltött női és férfi szerepek oldaláról közelítette meg a kérdést. Előadásának kicsengése, hogy a feltétlen anyai és női szeretet nem múlható felül, és nélküle a család és a társadalom is másképp működne.
hirdetés