Könyvtári óra a kultúrházban

Könyvtári óra a kultúrházban
A tarcali Könyves Kálmán Művelődési Házban rendszeresek az úgynevezett könyvtári órák. Mint azt Kovácsné Drozda Aranka intézményvezető elmondta, a könyvtárban megtartott magyar órák feladata az alapvető könyvtári ismeretek elsajátítása.

– Legtöbb gyermek ilyen alkalmakkor lép be először az ajtón. A pedagógusok kíséretében érkező, elsősorban alsó tagozatos osztályok tanulói rengeteg kérdést tesznek fel, többek között mikor vagyunk nyitva, hogyan történik a beiratkozás, sorolhatnám. Érdekes, hogy a nebulók zöme ekkor tanulja meg egy életre saját adatait – születési idő és hely, lakcím – úgy látszik, ekkor válnak ezek először fontossá – mondja Kovácsné.

Hatása van

A programon a könyvkölcsönzés technikáját is elsajátítják a diákok, megismerkednek a könyvtár állományával, a kötetek, folyóiratok CD-k rendszerezettségével, megtanulják az alfabetikus rendet, annak hasznosítását. Választ kapnak arra, mit jelent a szépirodalom, szakirodalom, katalógus fogalma, végül néhány alapvető viselkedési szabályról kapnak tájékoztatást a leendő könyvtárlátogatók. A Kovácsné által elmondottak, illetve a gyakorlatban bemutatottak mély benyomást keltenek a tanulókban, már a következő napon vannak új beiratkozók. A könyvtári órák egyik célja a könyv, a könyvtár megszerettetése, ösztönzés a szabadidő hasznos eltöltésére.

-Serfőző László-
hirdetés