Közösen a kutatáshasznosításért

Közösen a kutatáshasznosításért
© Fotó: unideb.hu
Budapest, Debrecen – A Debreceni Egyetem és hat másik hazai felsőoktatási intézmény részvételével alakult meg az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum, mely az egyetemeken zajló kutatáshasznosítási és innovációs folyamatok erősítését tűzte ki célul.

A nemzetközi innovációs versenyben a hazai egyetemeknek fontos feladata, hogy a kutatási eredmények kínálta társadalmi és gazdasági előnyöket hatékonyan aknázzák ki. Az elmúlt öt évben rendszeres együttműködés alakult ki hét hazai felsősoktatási intézmény – a Debreceni Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem – technológiatranszfer-szervezete között. Az intézményi egységek célul tűzték ki a tudástranszfer-tevékenységeik fejlesztését, a kutatási eredmények hatékony hasznosítását, és az ipari együttműködések erősítését. A szakmai összefogás eredményeként számos képzés és konferencia valósult meg, továbbá útmutatókat és ajánlásokat fogalmaztak meg az egyetemeket körülvevő innovációs ökoszisztéma fejlesztése érdekében.

Az együttműködésben részt vevő intézmények vezetői október 24-én az Innovációs és Technológiai Minisztériumban írták alá az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórumot (ETTF) létrehozó megállapodást, amely formalizálja a közös tevékenységüket. A szakmai kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött eseményen részt vett Szigeti Ádám, az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára, Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Łuszcz Viktor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese a megállapodás kapcsán az innováció és a technológiatranszfer meghatározó szerepét hangsúlyozta.

– A Debreceni Egyetem óriási technológiai kihívás előtt áll a műszaki-mérnöki-informatikai területek fejlesztése kapcsán. Ezen feladatok megoldásában nagy segítséget jelent a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ jól működő rendszere – mondta el a hírek.unideb.hu-nak a megállapodást aláíró Pintér Ákos rektorhelyettes.

Bene Tamás, a Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központjának vezetője szerint az ETTF egy tudásmegőrző közösség, amely nagymértékben kamatoztathatja az elmúlt évek során felhalmozott tapasztalatokat.

– Itthon szeretnénk szakmai tanácsadó testületként működni az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal számára a tudáshasznosítással kapcsolatos szabályozások és támogatási konstrukciók kialakítása során – emelte ki Bene Tamás.

A központvezető hozzátette: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával mint állandó szakmai partnerrel is szeretnék folytatni az együttműködést, hiszen a testület nem csak a szellemitulajdon-kezeléshez kapcsolódó képzésekkel, hanem például ajánlások és tanulmányok készítésével is segíti a technológiatranszfer-szervezetek munkáját. Szintén szakmai partnerként tekintenek a Magyar Innovációs Szövetségre, mely a felsőoktatási tagozaton keresztül tudja biztosítani a kapcsolódást a vállalatokhoz is.

Az ETTF alapvető céljai között szerepel a hazai egyetemek harmadik missziós tevékenységének fejlesztése, az innovációs tudatosság általános növelése, és az egyetemi-ipari kapcsolatok erősítése. Szakmai tanácsadó testületként a fórum szakpolitikai javaslatokkal fogja támogatni a mind hatékonyabb kutatáshasznosítást. Az ETTF tagja a legnagyobb európai technológiatranszfer szervezet (ASTP) nemzeti hálózatait tömörítő munkacsoportjának.

– Debreceni Egyetem –


Fotó: Matey István
Debrecen - Igyekeznek a most felnövekvő generáció igényeihez igazítani a tanárok tudásszintjét. Rengeteg hallgató, tanulási vágy és motivált tanárok. A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja és a Debreceni Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodást írtak alá pénteken. A sajtóesemén...

Fotó: unideb.hu
Debrecen - A fizetésképtelenségi eljárások és a vállalkozások jogutód nélküli megszűnése kapcsán jelentkező problémákra dolgozott ki megoldási javaslatokat a Debreceni Egyetem jogi kara az Igazságügyi Minisztérium megbízásából. A februárban indult projekt célja az volt, hogy a gazdasági és pénzüg...
hirdetés