Kritikus hangulatban…

Kritikus hangulatban…
A nagykállói Szilágyi István Általános Iskola ebédlőjében tartotta évzáró közgyűlését a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület péntek este.

A rendezvény kezdetén Enyedi Sándor az egyesület elnöke köszöntötte Juhász Zoltánt Nagykálló város polgármesterét, Holes István tü. alezredest a megyei tűzoltószövetség alelnökét, valamint Kruppi Istvántü. őrnagyot a nyíregyházi tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetőit és a megjelent 35 egyesületi tagot. 

Első napirendi pontként a jelenlévők elfogadták egy új tag –Erdei László- felvételét, majd az alapszabályzat egyik pontjának módosítását vitatták meg.

Ezután Veress László tűzoltó parancsnok értékelte a 2005 évben végzett munkát és meghatározta az idei feladatokat. A parancsnok önkritikusan elismerte, hogy az elmúlt évben különböző személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt nem vett részt az egyesület egyetlen versenyrajjal sem a megyei tűzoltóversenyen.  A megye többi tűzoltó egyesületéhez hasonlóan nagyobb volt a nagykállói önkéntesek leterheltsége is, amit jól bizonyít az, hogy 74 alkalommal vonultak különböző tűzesetekhez és műszaki mentésekhez.

A parancsnok megemlítette, hogy az idei év is mozgalmasan kezdődött számukra, hiszen már 31 vonulásnál tartanak, melyek döntő többsége a nagy mennyiségű belvíz miatt víz szivatásokhoz történt.

2005-ben tovább bővült sikeres pályázataik révén a szak-és védőfelszerelések köre, hiszen 1. 200. 000 forintértékben szereztek be eszközöket.

A nagykállói strandfürdő területén az elmúlt év júniusában 40 gyermek részére sikeres tűzoltó szaktábort szerveztek a helyi önkormányzat és a megyei tűzoltószövetség támogatásával.

Tovább bővült a 640 órás tűzoltó szakképző tanfolyamot végzettek köre, melynek révén már 3 fiatal egyesületi tag rendelkezik ezzel a végzettséggel.

Beszámolója végén a parancsnok hangsúlyozta, hogy kezdeményezni fogja az egyesület közhasznúvá válását.

A beszámolót követően a tagság kielemezte az elmúlt év hiányosságait, megjelölte a felzárkózás útját. A beszámoló elfogadását követően az egyesület elnöke kiemelkedő munkája elismeréseképp pénzjutalmat adott át

Somogyi Arnold, Sipos János, Széplaki Tamás, Bereczki Zsolt és Domokos Árpád önkéntes tűzoltóknak.

Holes István

Tü. alezredes
hirdetés