Lelkészházaspárt iktattak be tisztségükbe Nagyecseden

By Ladányi Tóth Lajos
Lelkészházaspárt iktattak be tisztségükbe Nagyecseden
Lelkészházaspárt iktattak be tisztségükbe Nagyecseden
Nagyecsed – A Szatmári Református Egyházmegye legnagyobb gyülekezetében az ünnepi istentiszteleten az igei szolgálatot Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök végezte, aki a nagyecsedi lelkészbeiktatás alkalmával azt hangsúlyozta: a feladat a megszentelődés beteljesítése, ami a gyülekezet és a lelkipásztor közös feladata.

Nem gondolja ezt másként a nagyecsedi református egyházközség sem, amely olyan lelkészeket kívánt meghívni a gyülekezetbe, akikkel közösen teljesíteni tudják az Istentől kapott feladatukat – hangsúlyozta az egyházközség főgondnoka, Nagyecsed alpolgármestere, Szűcs Lajos.

Fábián Csaba és felesége, Fábián Csabáné Varga Éva Katalin Nagyecsed új lelkipásztorai. A fiatal lelkészházaspár nehezen mondott igent a négyezer lelket számláló, nagy hagyományú egyházközség hívására, de a gyülekezetben eltöltött hónapok megerősítették őket abban, hogy magukénak érezzék a nagyecsedi reformátusok lelki épülésének feladatát.

A lelkészházaspár beiktatásának szolgálatát Bartha Gyula, a Szatmári Református Egyházmegye esperese végezte, aki azt hangsúlyozta, hogy a nagyecsedi református közösség lelki vezetése nagy feladat, de szép szolgálat.
Ezután a szép a számmal megjelent lelkipásztorok köszöntötték a beiktatott lelkipásztorokat, majd az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium dicsőítő csapatának műsora következett. 
Kálmán Dávid, református lelkipásztor
hirdetés