Éles pengeváltás Rohodon

Éles pengeváltás Rohodon
Rohod – Egy képviselő-testületet élesen bíráló, névtelen levél árasztotta el a háztartásokat decemberben.  video

„Felháborító, amit a rohodi képviselő-testület egyes tagjai csinálnak! Kétté tépték a kis falunkat, (politikai) hovatartozás szerint ítélkeznek. Hol a választókért való tenni akarás, mikor még a közmeghallgatás is miattuk maradt el? A falu fejlődése így aligha remélhető!” E sokat mondó sorok sms-ben érkeztek nemrégiben szerkesztőségünkbe. A Kelet-Magyarország megkereste a szöveges üzenet feladóját, a rohodi Papp Józsefnét, és utánajárt a tényeknek.

Elmaradt a közmeghallgatás

Mint ismeretes, bizonyos jogsértések miatt, a Legfelsőbb Bíróság utasítására 2006 október végén újabb polgármester választást tartottak Rohodon. Végül a függetlenként induló Éles Dániel polgármester került újra a településvezetői székbe, háta mögött egy többségében jobboldali képviselő-testülettel. Levélírónk szerint itt kezdődtek a bajok…

Papp Józsefné elmondta: azóta nincs alpolgármestere a községnek, mivel a döntéshozók képtelenek kompromisszumra jutni az ideális személyt illetően.

 – Abban viszont hamar megegyeztek, hogy a képviselői tiszteletdíjukat havi 30 ezer forintról 35 ezerre emeljék! A választások idején azt ígérték, ingyen is hajlandóak dolgozni a lakosságért és képviselni a falu érdekeit! Példát vehetne a társaság a ramocsaházi képviselőkről, akik a település javára lemondtak javadalmazásukról. Az új összetételű képviselő-testület döntési jogköröket vett ki Éles Dániel polgármester kezéből, „szárnyaszegett madárrá” tették a település első emberét! – adott hangot felháborodásának az asszony a helyi lakosok kisebb csoportjával egyetértésben. Ezek a gondolatok csengenek ki abból a névtelen levélből is, amely december közepén ellepte a rohodi háztartásokat. A másnapra meghirdetett közmeghallgatás ennek (is) köszönhetően elmaradt.

Jótékonykodnak a tiszteletdíjból

Lapunk megkereste a megszólított feleket, az elmondottakra a rohodi képviselő-testület nevében a „rangidős tiszt”, Groholy Pál reagált. A képviselő elmondta: a panaszosok tábora többségében a választásokon csatát vesztett, képviselői mandátumot nem szerzett emberekből áll, akiknek célja az új testület lejáratása. Hazugságokat és féligazságokat szólnak, megosztottságot szítanak.

A 2006 évi közmeghallgatás részint technikai okok miatt hiúsult meg, az új esztendő első negyedévében azonban megtartjuk. A krízissegély összegét 3 ezer forintra emeltük, ám odaítéléséről már nem a polgármester, hanem a három tagú szociális bizottság dönt a benyújtott rászorultsági kérvény alapján. A megemelt tiszteletdíjat a képviselők többsége felveszi, ám az utolsó forintig jótékony, karitatív célra fordítja. Politikai és ideológiai hovatartozástól függetlenül a testület – a polgármesterrel közösen – továbbra is a rohodi lakosok és a település virágzó jövője érdekében fogja végezni a munkáját – szögezte le Groholy Pál.
hirdetés