Ülésezik a debreceni közgyűlés is

Ülésezik a debreceni közgyűlés is
Sürgőséggel napirendre vett pontokkal kezdte csütörtöki ülését a debreceni közgyűlés.  Pedagógus kitüntetettek 2006.06.29. video

A testület elfogadta azt, hogy a város alapító tagként részt vegyen a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió nevű társadalmi szervezet megalapításában. Az egyesület alapító közgyűlését az elmúlt héten tartották a megyeszékhelyen, négy ország – hazánk, Szlovákia, Ukrajna és Románia – részvételével.

A szervezet megalapításának gondolata az Európa Kulturális Fővárosa pályázat kapcsán vetődött fel, célja pedig olyan kulturális hálózat kiépítése, amely intenzív együttműködést tesz lehetővé a régió települései között.

Ingatlanforgalmazással bővítette a VESZ Vagyonkezelő Kft. tevékenységi körét a képviselő-testület. A változásra azért volt szükség az előterjesztés szerint, hogy a lakosság egészségügyi ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont átadhassák. Az ingatlanforgalmazás egyúttal a kft. fő tevékenységi köre lett.


Átadták a város oktatási elismeréseit, melyeket Kósa Lajos polgármester nyújtott át.
Debrecen Város Kiváló Pedagógusa:

Czirják Erika, ÚNOK Általános Iskola

Ludmány Ágnes, József Attila Általános Iskola

Székely Béláné, Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Debrecen Város Közoktatásáért:

Szegedi Ervin, KLTE Gyakorló Gimnáziumának tanára (posztumusz – az oklevelet felesége vette át)

Árpád Vezér Általános Iskola drámapedagógiai munkaközössége

Nagyerdei Óvoda nevelőtestülete

Sinai Miklós utcai Óvoda nevelőtestülete

Hosszadalmas zárt ülést követően fél tizenkettőkor kezdett a közgyűlés az első napirendi pont tárgyalásába, mely az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatási rendszeréről szóló rendelet megalkotása és a pályázat kiírása. Kozlok László azt vetette fel, miért tesz az állam különbséget a társasházakban élők és a családi vagy ikerházakban élők között, kizárva az utóbbiakat. Ilyen típusú kémények azonban nincsenek a családi házakban – válaszolt Kósa Lajos polgármester. A rendeletet és a pályázat kiírását a közgyűlés elfogadta.

A közgyógyellátási szabályok változnak július elsejétől – erről beszél ezekben a percekben Kósa Lajos a szociális ellátások kapcsán. A közgyógyellátás felső összege havi 12 ezer forint lesz, ez azonban nem mindenkinek elég.

2100 debreceninek egészen biztosan ennél többe kerül az orvosság – mondta el Szilágyi László, a szociális bizottság elnöke. Ezután ugyanis hatóanyagot támogatnak, nem gyógyszert.

Várhelyi Tamás megjegyezte, ez jó irányba tett lépés, hiszen így a hatóanyagot tartalmazó legolcsóbb gyógyszert írhatják fel a betegeknek.

A fő probléma viszont az, hogy nem lehet tudni, mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek gyógyszerére nem elég a 12 ezer forint, ezt kell továbbítani a kormány felé – felelte Kósa Lajos.

A súlyos betegek éhen halnak vagy a fájdalomba halnak bele – fogalmazott Kozlok László. A városnak el kell döntenie, fejleszt-e vagy ezeknek a betegeknek segít – fűzte hozzá. Gondolkodni kell a kérdésen, hiszen nemsokára tömegesen jelennek meg a segítségre szoruló állampolgárok.

A közgyűlés elfogadta a rendeletet.

A bérlakások vételárának újragondolását javasolja Kovács László az értékesítésükről szóló rendelet kapcsán. Az erre vonatkozó igények meglétéről érdeklődött Madarasi István.

1500 embert bérlakásban élőt kérdeztek meg, többségük meg szeretné venni a lakást, ennek legfőbb akadálya az anyagi lehetőségek hiánya lehet – felelte Pajna Zoltán alpolgármester. De a lehetőséget fenn szeretnék tartani – tette hozzá.

A határozatot elfogadták.

Borsos Józsefről elnevezett díjat alapítana a város. Kovács László szerint egy szűk szakmai kört érint az elismerés, és így lassan minden szakmát, foglalkozást sorra vehetnének. Meglátása alapján maradjanak a régi díjaknál.

Papp László úgy véli, motivációs tényező is lehet egy ilyen elismerés, és fontos az építészet a város arculatának alakulásában. A kiemelkedők alkotókat ismerjük el! – jelentette ki Győri Gyula. – A köz általunk tudja elismerését megadni – folytatta.

Szabó Miklós szerint a motiváció nem helyes ok egy díj létrehozására. Azzal viszont egyetért, hogy a városért tevőket jutalmazni kell. Támogatja az újabb díj létrehozását.

Várhelyi Tamás elmondta, Debrecen építészeti arculatának megóvásában a városnak van a legnagyobb felelőssége. Nem építészeti szakmai díj, hanem az épített környezet elismeréséért születik – reagált Kósa Lajos.

A képviselők megszavazták a díj megalapítását.

Szünet következik, utána átadják a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjakat.

A díjak átadása után az Ady Gimnázium drámatagozatásai énekszóval, zenével és verssel köszöntötték a kitüntetetteket. Most hosszabb szünetet tart a közgyűlés, délután két óráig.

A Debreceni Jégcsarnok Kft. alaPító okiratának elfogadása kaPcsán hosszabb, olykor a személyeskedést sem nélkülöző vita bontakozott ki.

Elhangzott: felügyelő bizottságot kell alakítani Szilágyi László, Czirják Anikó kéPviselők és Kelemen György ügyvéd részvételével.

– Ez a cég így nem működött, és ebből tanulni kell – jelentette ki Madarasi István a jégcsarnokkal kaPcsolatban.

Kovács László elmondta, már a kezdetekkor kifejtették, hogy rossz ez a konstrukció.

Kozlok László arra emlékeztetett, hogy akkoriban csak ketten nem fogadták el a jégcsarnokkal kaPcsolatos döntést: Kovács László és ő maga. A 120 millió forintos bevételgarancia volt a fekete ló – jegyezte meg.

Pont a bevételi garancia miatt nem érte kár a várost: ennek megfizetésével ugyanis a város tulajdonába kerül a jégcsarnok – mondta Asbóth Endre.

– A bevételi garancia csak a vállalkozónak volt jó – adott hangot véleményének Kovács László. – Másik tanulsága is van az előterjesztésnek: a helyzet szellemisége – szólalt fel Szathmári Károly, aki szerint ezen a módon megkerülik a jelenlegi beszerzési rendet. Így éPül a józsai közPont is, így éPült a Kölcsey KözPont is – tette hozzá.

– Volt közbeszerzés az említettek esetében – válaszolt Pajna Zoltán alPolgármester. – Nem sokan jártak rosszul – mondta Szilágyi László.

– A vállalkozó üzletileg bukott. Jól jártak a korcsolyázni szerető debreceni Polgárok, és jól járt a város. A csarnokot 1 milliárd forintra értékelte egy cég, a város ennek feléért jut hozzá – folytatta.

– A jégcsarnokot igen, a konstrukciót nem helyeseltük – jegyezte meg Rácz Julianna. – Az önkormányzat elvesztegetett két évet – fűzte hozzá. – Most van 100 százalékosan önkormányzati tulajdonban a cég, rajtunk múlik, hogyan fog üzemelni – zárta le Pajna Zoltán.

Az előterjesztést 32 igen szavazattal elfogadták.

Több beszámoló elfogadása után Jenei Zsolt debreceni Polgár a Dobozi lakótelePen 13 fa tervezett kivágása ellen tiltakozott felszólalásában. A növényeket aszfaltozott Parkolóhelyek kialakítása miatt vágnák ki. Kérte, a Parkolóhelyek gyaraPítására keressenek más megoldást.

Úgy módosítják a tervet, hogy értékes fák ne essenek áldozatul – felelt Pajna Zoltán.

Balla Irma elmondta, a lakossági fórumon már elfogadtak egy komPromisszumos megoldást erről. Régóta igénylik a lakók az újabb Parkolókat – itt eddig is megálltak kocsijukkal, csak a sárban. Mivel ezt elfogadták, Politikai hangulatkeltés színezete van a dolognak – jegyezte meg.

Pajna Zoltán kérte, térjenek vissza az eredeti naPirendi Ponthoz.

A tervezett témákhoz visszatérve a közgyűlés elfogadta egy EPreskert utcai, továbbá a Kishegyesi út 156. alatti ingatlan értékesítését.

Szándéknyilatkozat a 2007. évi U23 Atlétikai EuróPa-bajnokság, valamint a RövidPályás Úszó EuróPa-bajnokság megrendezésére, az ehhez szükséges együttműködési megállaPodások megkötésére – ezt a naPirendi Pontot tárgyalják.

A kötelezettségvállalások miatt aggódik Kovács László, az úszó EuróPa-bajnokság költsége nem szerePel az előterjesztésben.

Ez utóbbi még nem ismert – felelt Pajna Zoltán.

Az előterjesztést végül egyhangúlag elfogadták.

Gyors egymásutánban fogadta el a közgyűlés többek között a Debreceni Művelődési KözPont, a CsaPókerti Közösségi Ház, a Mezon iroda alaPító okiratának módosítását, a Városi Nevelési Tanácsadó átszervezését, illetve a Baross Gábor SzakközéPiskola és Kollégium alaPító okiratának módosítását a Debrecen TISZK Kht. működéséhez szükséges ingatlan átadása érdekében.

Szintén elfogadták, hogy támogatják a Vasút a Gyermekekért AlaPítvány Óvodáját, illetve hogy létrehozzák a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségét. Támogatták, hogy a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján tovább foglalkoztassák a Pedagógiai asszisztenst.

Elfogadták a Segítő Pedagógus közhasznú foglalkoztatási Program 2006-2007. évi megvalósítását.

A Kölcsey KözPont társberuházói Pályázatának értékeléséről szóló határozat módosítását tárgyalják. Arról van szó, hogy a város megvásárolja a közPont alatti Parkolókat.

Ki értékelte 4 millió forint Plusz áfára a teremgarázs árát (a Piacon ez kevesebb), ki fogja állni a költséget és miből? – kérdezte Gondola Zsolt.

A 4 millió irányszám, közbeszerzési eljárást folytatunk le – felelte Kónya Tamásné osztályvezető.

Kovács László érthetetlennek találta az előterjesztést, szerinte felesleges a Parkolók megvásárlása. A beruházás hátterét, költségét, kockázatát így Debrecen állja – vélte.

Módosító indítványt ajánlott Gondola Zsolt: a Vagyonkezelő ZRt. vásárolja meg a garázst, javaslatát azonban nem fogadták el.

A közgyűlés zárt ülésekkel ér véget.

– Ü. Sz. –
hirdetés