Leszavazták – A szülők nem akarnak fenntartóváltást a Zaynál

Leszavazták – A szülők nem akarnak fenntartóváltást a Zaynál
Nyíregyháza – „Totális támadást indított a napokban a nyíregyházi Zay Anna iskola megkaparintásáért a görögkatolikus egyház. A tervezett döntéssel a szülők, a tanulók és a tantestület sem ért egyet, mindenki a maga módján védekezik” – számolt be a közel 30 éves múlttal rendelkező, megyénk egyetlen egészségügyre specializálódott középiskolájának háza táján zajló történésekről egy portálunkhoz forduló szülő.


A fenntartóváltással kapcsolatos kérdések és aggályok az elmúlt napokban a szocialista párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján és a városi közgyűlésen is felmerültek. Dr. Kovács Ferenc polgármester megerősítette, hogy a fenntartó állami szervet valóban megkereste a katolikus egyház. Információink szerint a napokban fórumot tartottak a Zayban, ahol az egyház képviselője ismertette, milyen előnyökkel járna, ha ősztől az ő irányításukkal működne tovább az intézmény. A tantestületnek, a diákoknak, illetve a szülőknek hamarosan szavazniuk kell arról, támogatják-e a fenntartóváltást.

Dr. Sivadó Csaba, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási referense és Kelemen Lászlóné iskolaigazgató egyelőre nem nyilatkozott a történtekről és a fejleményekről.

KM-PI


A szülők nem akarnak fenntartóváltást a Zaynál

A Szülői Szervezet 2017. 04. 04-én tartott rendkívüli gyűlésén egyhangúan leszavazta az iskola görög katolikus egyház általi fenntartóváltását.
Ragaszkodunk az iskola világnézeti semlegességéhez, a Szakképzési Centrumhoz való tartozáshoz és a fennálló vezetéshez is – írta Nagy Lászlóné, a Szülői Szervezet elnöke.

Gyermekeinket az intézmény jó hírneve és a kiváló szakképzés miatt írattuk a nyíregyházi SZC Zay Anna Eü. és Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiumába.
A szakmai képzéssel, az oktató-nevelő munkával, a felnőttoktatással meg vagyunk elégedve, az elvárt igényeinknek teljes mértékben megfelel. Az itt folyó magas színvonalú munkát bizonyítja az országos versenyeken elért előkelő helyezések, a továbbtanulási hajlandóság. Az intézményben fejlesztések valósulnak meg: 40 új számítógépet kapott az iskola, demonstrációs terem lett kialakítva a modern kor igényeinek megfelelően, helyiségek kifestése is megtörtént. Nem jellemző az iskolai erőszak, a deviáns viselkedés. A felmerülő problémákat a pedagógusok képesek megnyugtatóan kezelni. Toleráns, elfogadó a légkör az intézményben, tisztelettel és szeretettel viseltetnek egymás iránt a diákok és a pedagógusok is.

Nem kértük a fenntartóváltást, nem találtunk olyan szülőt, aki igényelné a görög katolikus egyház általi átvételt.

A véleménynyilvánító szavazással kapcsolatban kérjük, hogy a borítékok felbontása és a szavazatok összesítése közjegyző jelenlétében történjen, és jegyzőkönyv legyen vezetve róla. A pártatlan, független közjegyző biztosítja véleményünk szerint az eljárás aggálymentességét, átláthatóságát.

Sérelmezzük, hogy bármiféle előzetes egyeztetés nélkül az iskola életét, érettségi előtt álló diákok nyugodt vizsgára való felkészülését az egyház képviselői megzavarták, feszültséget, indulatokat idéztek elő már átvételi szándékukkal is.

Véleményünk szerint az átvétellel sérülne a diákok lelkiismereti szabadsága és az egyház hitelveinek a tantárgyakban való megjelenítése a pedagógusok munkáját is jelentősen megnehezítené.

– Nagy Lászlóné, Szülői Szervezet elnöke –
hirdetés