Lista készült az általános iskolák helyezéséről

Értesítést kaptak helyezésükről a debreceni általános iskolák. Az eredménysor
nem tekinthető sem felmérésnek, sem rangsornak.

Listát nem, de a „helyezésükről” értesítést kaptak azok az általános iskolák,
amelyek kérték a hivatal munkatársaitól: tájékoztassák őket az előzetes írásbeli
felvételi vizsgára jelentkezett tanulóik teljesítménye alapján kialakult eredményről.

Az indoklás

Az adatok csak az önkormányzati fenntartású középiskolákból származnak,
előzetes írásbeli dolgozatot más városi középiskolák is írattak.
Az egyes általános iskolákból különböző számú tanulók jelentkeztek az
előzetes vizsgára, attól függően, hogy az az intézmény, ahol tovább akarnak
tanulni, meghirdetett-e ilyet.
Nem hasonlítható össze annak az általános iskolának az eredménye, amelyben
évfolyamonként csak egy 8. osztály van és onnan csak néhány gyermek vett
részt az írásbelin egy olyan iskolával, ahol évfolyamonként több 8. osztály
végez és az írásbelizők száma 100 fölötti is volt.

Magyarán szólva arról, hogy a Debrecenben létező, önkormányzati fenntartású
általános iskolák rangsorában melyik helyet foglalják el. Szatmári Judit, a
polgármesteri hivatal oktatási osztályvezetője azonban előre bocsátotta, ez
nem tekinthető se felmérésnek, se rangsornak. – A jövő évi középiskolai beiskolázáshoz
a felvételi eljárás lehetőséget adott előzetes írásbeli felvételi vizsga szervezésére
– mondta.

A debreceni önkormányzat által fenntartott 20 középiskolából 13 szervezte meg
az előzetes írásbeli felvételit a négy évfolyamos középiskolába jelentkezők
részére, két gimnázium a hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezők részére. A felvételi
anyanyelvből és matematikából mérte a diákok tudását. A 13 középiskolában 30
városi iskola tanulója felvételizett, az oktatási osztály pedig összegyűjtötte
az írásbelik eredményeit és eljuttatta az érintettekhez.

Szatmári Judit hozzátette, ezek az eredmények csak tájékoztató jellegűek: az
adott általános iskola arra vonatkozóan kapott adatot, hogy hány tanulójuk vett
részt önkormányzati fenntartású középiskolában a felvételin, és összességében
ez milyen átlagot mutat. – Mivel ezek nem tekinthető teljes körű összehasonlításra
alkalmas adatoknak, így iskolák közötti rangsornak sem, ezért az intézményekkel
csak a rájuk vonatkozó adatot közöltük.

BGK
hirdetés