„Magyarországnak meg kell újulnia!”

„Magyarországnak meg kell újulnia!”
Miskolc – Békésen, méltóságteljesen ünnepeltek a miskolciak március 15-én. A 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés délelőtt az Erzsébet téren kezdődött.  Patkó Gyula ünnepi beszéde Március 15-i ünnepség Miskolcon 2008.03.15. Március 15-i felvonulás Miskolcon 2008.03.15.  

Békésen, méltóságteljesen ünnepeltek a miskolciak március 15-én. A 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés délelőtt az Erzsébet téren kezdődött. A Himnusz közös eléneklése után Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora mondott beszédet a több száz fős tömeg előtt. Szónoklatát felhívással kezdte: „Emlékezzünk a forradalmár ősökre, akik hozzáértésükkel, tudásukkal, bátorságukkal és emberi tartásukkal példaként szolgáltak kortársaiknak, és több mint másfél évszázad távlatából ma is példát mutatnak. Ez a forradalom az ifjúság forradalma volt. Azóta minden kor ifjúsága a sajátjának érzi, azonosulni tud vele.”

Kiváló döntések

A rektor felidézte 1848. március 15-e eseményeit. Kiemelte: az ország szívében emberi áldozatok nélkül, egyetlen sérülés nélkül, egyetlen kirakat bezúzása nélkül győzött a forradalom. Mint fogalmazott, a ’48-as forradalmárok nemcsak bátor és elszánt férfiak voltak, hanem művelt, kiválóan felkészült emberek, akik válságos helyzetben is kiváló döntéseket hoztak. Patkó Gyula szólt a forradalmat megelőző reformkor nagyjairól és a szabadságharc kiváló hadvezéreiről, közöttük megyénk szabadságharcos hőseiről: Palóczy Lászlóról, Szemere Bertalanról, Lévay Józsefről, Horváth Lajosról és Butykai Józsefről.

Mit gondolna?

A rektor végezetül a jelenkor emberihez szólt. „Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogy ha a márciusi ifjak közül valamelyik eljönne most közénk, vajon mit mondana nekünk? Mit gondolna, hogyan sáfárkodtunk mi az ő örökségükkel? A politikai pártok között ma is torzsalkodás folyik. Vajon értené-e ezt a torzsalkodást egy ’48-as forradalmár? Ha látná a mi viszonyainkat, talán azt mondaná: legyen már végre békesség!”

Befejezésképpen Patkó Gyula azt hangsúlyozta: Magyarországnem meg kell újulnia, új gazdaságot kell teremtenie, úgy, ahogy azt őseink a 19. század végén tették. Ebben a munkában nagy szerep hárul a jól képzett, művelt, hozzáértő és tenni akaró szakemberekre.

Koszorúztak

Az ünnepi beszéd után a város vezetői, a pártok, különbőző egyesületek, szövetségek és a kisebbségi önkormányzatok képviselői helyezték el koszorúikat Kossuth Lajos szobránál.

A megemlékezés a Széchenyi-szobornál, a Petőfi-emléktáblánál, Szemere Bertalan,Lévay József, Deák Ferenc szobránál, ezt követően a Batthyány-emléktáblánál, végül Petőfi Sándor szobránál folytatódott. A Petőfi téren a Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort, majd koszorúzással ért véget a város március 15-ei megemlékezése.

Az ünnepi műsor közreműködői
Bányász Fúvószeneker, B.-A.-Z Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület, Kavalkád Színjátszó Csoport, Miskolci Ifjúsági Fúvószenekar, Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola diákjai, Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai, Palota Rézfúvós Együttes. II. Cserkészkerület miskolci csapata.

Kapcsolódó anyagok:

 
hirdetés