Maradnak az önkormányzatok

Román István: „Marad a jól működő önkormányzati rendszer.”
Román István: „Marad a jól működő önkormányzati rendszer.” - © Fotó: kormányhivatal
Nyíregyháza – A helyi ügyekről továbbra is helyben dönthetnek az emberek. Interjú Román István kormánymegbízottal, a megyei kormányhivatal vezetőjével.

„Miért mentette volna meg őket a csődtől, miért fektetett volna be további milliárdokat, ha most a megszüntetésüket tervezné?“ – oszlatja el korábbi kormány­intézkedésekre utalva az önkormányzatokról felröppent híreket Román István.

A kormányhivatal látja el az önkormányzatok fölötti törvényességi felügyeletet: jellemzően milyen ügyekre terjed ez ki?

A megyében 229 választott helyi és egy megyei önkormányzat testületei irányítják a települések mindennapjait. A több évtizedes működés alatt a helyi önkormányzati rendszer is átalakult, követve a törvényi változásokat és helyi igényeket. Ma az önkormányzatok stabil gazdasági és átlátható törvényi környezetben működhetnek. A kormányhivatal helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jogköre a helybeli közfeladatok körében ellátandó önkormányzati döntések, a képviselő-testület és szervei döntéshozatali eljárása, működése jogszerűségének vizsgálatára terjed ki. A kormányhivatal vizsgálja annak teljesülését is, hogy az önkormányzat eleget tett-e jogszabályon alapuló jogalkotási, döntési és feladatellátási kötelezettségének.

Hogyan képzelhetjük el e jogkör gyakorlásának technikáját?

Szeretném a magunk részéről elöljáróban leszögezni, hogy a törvényességi felügyelet ellátása mellett az önkormányzatok segítése is a legfontosabb feladataink közé tartozik. A felügyeleti jogkör gyakorlása jellemzően dokumentumok vizsgálatán alapul, illetve a kormányhivatal hiányzó információk beszerzése érdekében további információ megküldését kérheti. Az esetleges felügyeleti eljárás eredményeképpen, amennyiben szükséges, a kormányhivatal törvényességi felhívásban – határidő kitűzésével – hívja fel az érintett önkormányzat, vagy szerv figyelmét a jogszabálysértésre.

Voltak-e rendhagyó, kirívó ügyek? Kellett-e szankciókkal élni valamely települési önkormányzat esetében?

Előfordult rendhagyó eset is. Nem tisztem nevesíteni ezeket az ügyeket, hiszen nem a kormányhivatal volt az eljáró szerv. Ezekben az ügyekben információkkal segítettük az eljáró hatóságokat. Az azonban több alkalommal előfordult, hogy a bíróság jogerős döntésében arra jogosította fel a kormányhivatalt, hogy hozza meg a mulasztó önkormányzat nevében a döntést. A megyében minden évben van olyan önkormányzat, amely nem alkotja meg határ­időre az adott évi költségvetéséről vagy az előző év zárszámadásáról szóló rendeletét. Ehhez a törvényességi felügyeleti eljáráson felül más szankció is kapcsolódhat, a kormányhivatal szankcionálhat is.

Felröppentek hírek arról, hogy a választások után önkormányzatokat szüntetnek meg, jogkörüket csökkentik – van-e valóságalapja ezeknek a híreknek?

Ezek rosszindulatú ellenzéki híresztelések, amelyeknek semmi valóságalapjuk nincs. Sem önkormányzatok megszüntetése, sem jogkörük csökkentése nem került szóba. Orbán Viktor miniszterelnök úr február 8-án, Veszprémben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén történt felszólalásában is elmondta, hogy ezek a szamárságok egész egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. Gondoljunk csak bele: a kormány csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2012 és 2014 között több mint 30 milliárd forintot költött az önkormányzatok adósságállományának konszolidációjára. Miért mentette volna meg őket a csődtől, miért fektetett volna be további milliárdokat, ha most a megszüntetésüket tervezné? Álláspontunk szerint kialakult egy, az Alaptörvényben rögzített, jól működő rendszer, szükség van az önkormányzatokra, hogy a helyi ügyekről helyben dönthessenek.

NYZS
hirdetés