Megjelenítik Krisztus szenvedését a tizenharmadik kisvárdai keresztúton

Megjelenítik Krisztus szenvedését a tizenharmadik kisvárdai keresztúton
© Fotó: Vincze Péter
Kisvárda – Nagykedden, április 16-án a római katolikus, a református és a görög katolikus egyházak vezetőivel és híveivel indul el a húsvét előtti, a város történetében a tizenharmadik élő ökumenikus keresztút, amelyen Jézus szenvedéseire emlékeznek Felső–Szabolcs központjában Kisvárdán.

A gyalogos keresztút 16.30 órakor indul a kisvárdai római katolikus templomtól az elmúlt évek hagyományainak útvonalán, s a régi temető kápolnájánál ér véget.

„Isten fiainak dicsőséges” szabadságába (Róm 8,21)

Ferenc pápa hagyományos nagyböjti üzenetét február 26-án tették közzé „A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja” (Róm 8,19) – címmel. A teremtett világnak ez a „türelmetlensége”, ez a várakozása akkor teljesedik be, amikor Isten gyermekei megnyilvánulnak, vagyis amikor a keresztények és minden ember határozottan belép ebbe a „vajúdásba”, ami a megtérés. Az egész teremtett világ, velünk együtt, arra kapott meghívást, hogy felszabaduljon „a mulandóság szolgai állapotából” és belépjen „Isten fiainak dicsőséges” szabadságába (Róm 8,21). A nagyböjt szentségi jele ennek a megtérésnek. Arra szólítja a keresztényeket, hogy még buzgóbban és konkrétabban testesítsék meg személyes, családi és társadalmi életükben a húsvéti misztériumot, különösen a böjtölés, az ima és az alamizsnálkodás révén„ – olvashatjuk többek között a nagyböjti üzenetben.

Vállukon viszik a keresztet

A keresztút egyes állomásain az egyházak papjai rövid stációkat mondanak. A 14 állomásból álló keresztútimádság felidézi a szenvedéstörténetet Jézus Krisztus elítélésétől a Golgotára vezető úton át a kereszthaláláig. A nagyböjt végéhez közeledve, az ökumenikus keresztúttal lehetőséget teremtenek a történelmi egyházak a ráhangolódásra, a hit legszentebb eseményére, amelyben a megváltást ünnepeljük. Feladatuknak tekintik, hogy Krisztus és a megváltás örömhírét másoknak is megmutassák.

A tizenharmadik kisvárdai ökumenikus keresztútra – ugyanúgy, mint az előző tizenkettőre – szeretettel várnak mindenkit, hogy látható módon jelenítsék meg Krisztus szenvedését.

– Vincze Péter –
hirdetés