A felperesek nem akarnak mások helyett fizetni

Akt.:
A felperesek nem akarnak mások helyett fizetni
© Megkezdődött a Lakszöv-per tárgyalása | Fotó: Pusztai Sándor
Nyíregyháza – Polgári perben támadta meg a LAKSZÖV pótbefizetési határozatát két tag, a Nyíregyházi Törvényszék dr. Berényi László vezette tanácsa előtt.

Indulatokat keltett a tárgyalás előtt, hogy a beidézetteken túl mintegy 30 fős hallgatóság is be akart jutni a tárgyalásra, de a terem ehhez nem volt elég nagy. A tanácsvezető bíró intézkedése után egy másik teremben nyitották meg az ülést, ahol felperesek jogi képviselője előadta, hogy a keresetlevelükben leírtakat fenntartják. Eszerint nem tartják jogosnak azt az előírást, hogy más, nem fizető személyek helyett fizessenek pótlólagosan fejenként 10 ezer forintot, a LAKSZÖV likviditási gondjainak megoldására.

A tárgyaláson készült  felvételekért kattintson a képre! | Fotó: Pusztai Sándor A tárgyaláson készült felvételekért kattintson a képre! | Fotó: Pusztai Sándor ©

Azt is kifogásolták, hogy a küldöttgyűlési határozat különbségeket tesz azok között, akik határidőre fizetnek, és akik ezzel késnek, mert így nem írják jóvá a befizetést. Formai hiba volt az, hogy a kiküldött szövegben meghatározott befizetési határidő egy nappal volt későbbi, mint a határozathozatal dátuma, hiszen ez a felperes szerint sem teljesíthető feltétel. Lényeges, és a törvénnyel szembemenő hiányosság, hogy pótbefizetésre veszteséges gazdálkodás esetén van mód, azonban a LAKSZÖV mérlege pozitív volt – mondta a felperesek jogi képviselője. Első rendű felperes, Takács Imre elmondta: nem tartja jogosnak a szövetkezet követelését, nem akar fizetni. Keresni kell az okát, mi vezetett ehhez a likviditási problémához. A tájékoztatás hiányos, mert a meghozott döntésekről sem tudnak mindent a tagok.

A másodrendű felperes, Demeter Sándorné jóval részletesebben vitatta a küldöttgyűlési határozatot. Elmondta: nem tudják ki a küldött, kit milyen elv alapján jelölnek ki, nem történik beszámoló, többszöri írásos kérdés után sikerült kideríteni, ki képviselte őt, illetve az általa felügyelt társasházat. Erre válaszolva elsőrendű alperes Szathmáry Imre elnök elmondta: a kiküldött értesítőkön rajta van előre gépelve a lehetőség, küldöttválasztásra is. Jegyzőkönyv szerint Demeterné jelen volt a döntést meghozó küldöttgyűlésen is. Ezt másodrendű felperes elismerte, tiltakozott is a fizetési kötelezettség ellen, és hozzátette, a tagság túlnyomó többsége továbbra sem tudja, ki képviseli őt, és mit képviselnek a küldöttek. Közbekiabálásból az is kiderült, 21 éve nem hívott össze Közgyűlést a LAKSZÖV.

Szathmáry Imre elmondta: általános kérdésekben a meglévő és működő fórumokon szoktak válaszokat adni, évente legalább egy alkalommal minden házbizalmival tanácskoznak, egyéni levelekre ezért nem válaszolnak. További problémát jelent, hogy a határozatok anyagát nem tudják minden tagnak elküldeni, mert 5200 tag esetén a nagyjából 100 oldalas munkaanyag előállítása is jelentős tétel, ahogy a tagok által követelt lehetőség, a nem fizetők lakására terhelt jelzálogjog bejegyzése. Ennek becsült összege 48 millió forint.

Az, hogy a tagok nem keresik a küldöttet, elsőrendű alperes szerint nem a küldött hibája. A képviseleti demokráciába az belefér, hogy a meghozott határozatot nem kell kiküldeni – tette hozzá Szathmáry Imre. Kérte a felperesek keresetének elutasítását. Álláspontjuk szerint a pótbefizetések jogosságát az is igazolja, hogy a befizetésre kötelezettek több mint fele már fizetett.

A tanácsvezető bíró türelmes tárgyalásvezetéssel igyekezett elejét venni a fel-felcsapó indulatoknak, majd rövid szünetben ismertette, hogy a szövetkezet gazdálkodására vonatkozó kérdés eldöntéséhez könyvszakértőt kell felkérni, ebben a felek tudnának úgy megállapodni, hogy az elfogultság látszatát is kizárhassák, ezért a szakértői listán szereplőket vitatták meg. A tanácskozást berekesztve új tárgyalási napon folytatják az ügy elbírálását.


Kapcsolódó cikkek
hirdetés