Megújul a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgya

Megújul a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgya
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú, árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás, melynek keretében megújul a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgya.

A Nyugati-főcsatornát 1965. december 30-án helyezték üzembe. A főcsatorna hossza ekkor 43 km volt, jelenleg már 70 km. A tiszavasvári hajózsilipnél ágazik ki a Keleti-főcsatornából és Újszentmargitánál csatlakozik az 1916-ban épült Halastói-tápcsatornához, amely addig a tiszakeszi szivattyútelep gépein keresztül kapta a vizet. A Nyugati-főcsatorna 8 700 hektár halastó gravitációs vízellátását és több mint 25 000 hektár szántó öntözését teszi lehetővé, továbbá számos település belvizeinek elvezetését könnyíti meg. Része a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek. A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilipén keresztül az év egészében az öntözési, halastavi, természetvédelmi, ökológiai és egyéb vízigények kielégítésére 25 m3/s vízmennyiséget lehet átengedni. Ez a kapacitás a Nyugati-főcsatorna vízellátása mellett szükség esetén a Keleti-főcsatornába történő vízátvezetést is lehetővé teszi. Az elsődleges funkciók mellett a műtárgy árvízkapuként is funkcionál, mivel a Tisza árvizei mind a Keleti-, mind a Nyugati-főcsatorna torkolati szakaszáig bejátszanak.

A beeresztő zsilip monolit vasbeton szerkezetű, 30.2 méter hosszú és 15.5 méter széles építmény. A zsilipet három hosszanti pillér két 4.5 méter széles kamrára osztja, amelyekben helyet kaptak a 3 méter magas szegmens táblás elzáró szerkezetek.

Az építés óta a műtárgyon átalakítás, felújítás nem történt, csak kisebb állagmegóvási munkálatok voltak.

A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében most felújítják a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyát. A beruházás érinti a zsilip vasbeton szerkezetét, az elzáró berendezéseket (zsiliptáblák, mozgatószerkezetek), a villamos és irányítástechnikai berendezéseket, valamint a műtárgy közelében megtörténik a mederburkolat és a partvédművek felújítása.

A Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyának felújításához tartozó kivitelezési munkák közül eddig elkészült a műtárgy környezetében a meder kotrása, valamint a mederburkolat és partvédművek helyreállítása. Megtörtént továbbá a zsilip keleti elzáró táblájának felújítása, valamint a hozzátartozó gépészeti berendezések rekonstrukciója. A tavasz folyamán a másik elzáró szerkezet felújításával folytatódnak a munkák Tiszavasvárinál.

A rekonstrukciós munkák eredményeként a vízgyűjtő gazdálkodási terv és az árvízi kockázati térképezés projektben megfogalmazott célok teljesülnek. A projekt keretében felújításra kerülő művek – így a Nyugati-főcsatorna is – alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése kiemelkedő jelentőségű. A rekonstrukció végrehajtása révén biztosítható a biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működés és fenntartás.

A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projektről, valamint a Nyugati-főcsatorna rekonstrukciójának részleteit lakossági fórum keretében ismerhetik meg az érdeklődők.

A lakossági fórum helyszíne:
Tiszavasvári, Találkozások Háza

Időpontja:
április 17. 15 óra

A rendezvény nyilvános, melyre várjuk az érdeklődőket.

A rendezvény meghívója a részletes programmal a nagymutargy.ovf.hu oldalon érhető el, ahol a projekt egészéről is további információkat kaphatnak.

– PR cikk –

Címkék:hirdetés