Megyénkben is megalakult az Egészségügyi Védelmi Bizottság

2012. április 27-én tartotta alakuló ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Védelmi Bizottság. A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 377/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a megalakuló bizottság illetékességi területe a megyére terjed ki. Elnöki posztját dr. Vinnai Győző kormánymegbízott tölti be, aki összehívja és levezeti a testület üléseit.


A bizottság tagja dr. Magyar Veronika megyei tisztifőorvos, dr. Ónodi-Szűcs Zoltán a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet térségi egészségszervezési központjának vezetője, és dr. Pintér Melinda, az ÁNTSZ OTH Igazgatási Főosztály főosztályvezető helyettese. Szavazati joggal csak a tagok rendelkeznek, de tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesznek a bizottság munkájában az illetékességi területéhez tartozó gyógyintézetek igazgatói, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár delegáltja és az Országos Mentőszolgálat képviselője.
Az előzőeken túl a Kormánymegbízott, mint a bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat, így tanácskozási joggal részt vesz az ülésen Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitány és Csepely Zsigmond, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató.
A bizottságnak cselekvési kötelezettsége van egészségügyi válsághelyzetekkel kapcsolatban. Az egészségügyi válsághelyzet minősítése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. alapján minden – rendszerint váratlanul bekövetkezendő – esemény, mely a polgárok életét, testi épségét, egészségét, vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti, vagy bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza.

Egészségügyi válsághelyzetben a lakosság ellátása érdekében rendkívüli intézkedésekre kerülhet sor, amelynek költségeit és az ellátás biztosítását az állam vállalja, beleértve az erre való felkészülést és a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását. Jogszabály erejénél fogva a bizottság az illetékességi területén az alapellátás körzethatárait, a járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását, az ellátási terület határait, a betegbeutalás rendjét, továbbá a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát egészségügyi válsághelyzet esetén átmenetileg módosíthatja, és erről az érintetteket a helyben szokásos módon, soron kívül tájékoztatja.

A bizottság irányítja a közegészségügyi és járványügyi feladatok egészségügyi válsághelyzet idején történő végrehajtását, az illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést. Mindezeken felül irányítja és összehangolja a helyi védelmi bizottságok, a megyei közgyűlési elnök, a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait. Nagyobb kiterjedésű válsághelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet országosan koordinált elhárításában.
hirdetés