Mi lesz veled, közalapítvány?

Dr. Sipos László
Dr. Sipos László
Nyíregyháza – Több olvasónk is érdeklődött a közalapítványok állítólagos megszüntetése felől. A kérdést továbbítottuk, dr. Sipos László megyei főügyész helyettesnek, aki a civil szervezetek szakértőjeként maga is részt vett az alapítványokat is érintő non-profit jogi kodifikációs konferenciákon.

Sipos László:Az Országgyűlés ez év júliusban fogadta el az államháztartásról szóló törvény módosítást, mely augusztus 24-én lépett hatályba. Egyidejűleg hatályát vesztette a Polgári Törvénykönyv közalapítványokra vonatkozó része. Így az említett időponttól már nem lehet közalapítványt bejegyeztetni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a már nyilvántartásba vett – és ma is működő, több mint másfélezer közalapítvány megszüntetésre kerülne, illetőleg ne működhetne tovább. Megjegyzendő viszont, hogy azok a szervezetek (például önkormányzatok), amelyek közalapítvány létrehozására jogosultak voltak, a törvény hatálybalépését követően már alapítványt sem alapíthatnak, ahhoz nem is csatlakozhatnak.

  • KM: Milyen szabályok vonatkoznak az egykor bejegyzett közalapítványokra?

Sipos László:Egy közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával már nem bővíthető. A közalapítványok működésére ezentúl – jó néhány eltéréssel – az alapítványokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A korábban nyilvántartásba vett közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Ezentúl pályázat kiírása nélkül évente csak a vagyona öt (!) százalékának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. A közalapítvány kuratóriuma továbbra is köteles működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. Az alapító okiratának módosítását hivatalos lapban, vagy a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

  • KM: Mi lesz a megszűnő közalapítványok vagyonával?

Sipos László:Egy közalapítvány megszűnése esetén az alapítók kötelesek a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

– Fullajtár András –
hirdetés