Minket is elért a háború

Nyíregyházi huszárok a Kárpátokban
Nyíregyházi huszárok a Kárpátokban
Nyíregyháza – Hetvenöt évvel ezelőtt ezekben a napokban igencsak felpezsdült az élet Nyíregyházán.

Gépkocsik futottak a laktanyák felé, teherautók forogtak a raktárak között, bevonuló huszároktól volt hangos a vasútállomás és környéke, lovak nyerítettek az átvételi helyeken – egyszóval elérte a háború a kaszárnyákat.

A magyar királyi honvédség 1941. június 27-én kapcsolódott be a Wehrmacht Szovjetunió elleni hadjáratába. Az eleinte csak jelképesnek induló vállalkozás a későbbiek során komoly hadműveletekbe, véres veszteségekbe torkollott.

Az 1941. június 26-i – máig sem megnyugtatóan tisztázott – Kassa elleni bombatámadás hírére a még aznap összehívott minisztertanácson Bárdossy László miniszterelnök bejelentette: „a szovjet légierő a magyar terület ellen intézett ismételt és népjogellenes, indokolatlan, provokálatlan támadásai következtében Magyarország a hadiállapotot a Szovjetunióval beállottnak tekinti.”

Parancsot adtak a megszállásra

A minisztertanácsi ülés után a magyar légierő gépei bombázták a határ menti szovjet városokat, majd Bartha Károly honvédelmi miniszter Werth Henrik vezérezredesen, a honvéd vezérkar főnökén keresztül mozgósította a Kárpátalján állomásozó 8. határvadász- és az 1. hegyidandárt, valamint az 1940-ben megszervezett gyorshadtest két gépkocsizó és egy lovasdandárát. A kassai VIII. hadtest parancsnoksága még a német támadás napján lezáratta a határt, s parancsot adott a Kárpátok átjáróit őrző erődök megszállására. A gyors­hadtest előrevonását a 8. határvadász-, az 1. hegyidandár és az erődök segítették volna egy esetleges szovjet támadás ellen.

Megalakult a Kárpát-csoport

A magyar királyi 1. honvéd lovasdandár parancsnoksága Nyíregyházán állomásozott, élén Vattay Antal vezérőrnagy állt. Ebbe a dandárba tartozott a nyíregyházi Hadik András 4. honvéd huszárezred.

1941. június 30-án a gyors­hadtestet, a 8. határvadászdandárt és az 1. hegyidandárt Kárpát-csoport néven Szombathelyi Ferenc altábornagynak, a kassai VIII. hadtest parancsnokának rendelték alá.

Kemény harcok vártak a huszárokra

A Kárpát-csoportba mintegy 40 ezer katona tartozott, melyből a gyorshadtest létszáma 25 ezer fő volt. A Kárpát-csoport mozgósított seregtestei 1941. június 30-án megkezdték a felvonulást a határra. Az 1. lovasdandár nyíregyházi alakulatai közül a legnagyobb létszámú a 4. huszárezred volt. Az egység 1941. június 27-én hajnali 4 órakor kapta meg a mozgósítási parancsot. A legénység bevonultatása lassan haladt, 29-én a létszám 60 százaléka még hiányzott.

A vasúti berakodást június 30-án kezdte meg az ezred, július 3-án 18 órára elérték a felvonulási területet Nagybocskó és Kisbocskó körzetében, majd július 4-én elindult a Tatárhágó irányába. A Kárpátokon átkelő magyar alakulatok nem ütköztek ellenállásba. A szemben álló szovjet csapatok a „felperzselt föld” taktikájával igyekeztek lassítani az előnyomulást.
Július közepétől már igen kemény harcok vártak orosz földön a nyíregyházi huszárokra!

– Bene János igazgató, Jósa András Múzeum –
hirdetés