Miskolc, a technopolisz városa

A kormány döntésének köszönhetően Miskolc lett az Észak-magyarországi Régió fejlesztési központja. Az ehhez kidolgozandó stratégia, pontosabban a kulcsprojektek összességében több mint 100 milliárd forintos költségvetéssel készülő innovatív gazdaságfejlesztési programok, amelyek új lendületet adhatnak a térség gazdaságának. Technopolisz [.pdf – 4.0MB]

Mint minden Fejlesztési Pólusnak, Miskolcnak is kialakult a program meghatározása során az a „hívószava”, amely egy szóba sűrítve fejezi ki a város jövőképét: Technopolisz.

„Technopolisz. Az alkalmazott high-tech ipari megoldások” címmel készült el Miskolc Fejlesztési Pólus stratégiája, amelyben megfogalmazódnak azok a húzóágazatok – mechatronikai, vegyi, környezeti ipar, szabadidő-gazdaság –, amelyek támogatásával a város és a régió versenyképes, dinamikusan fejlődő térséggé válhat. Ezen húzóágazatok támogatása kutatóbázisok kialakításával, az ehhez szükséges oktatási-képzési rendszer létrehozásával, az iparágakhoz kapcsolódó szellemi tőke alapjainak megteremtésével valósulhat meg.

A stratégia célja

„Gazdaságot dinamizálni – versenyképessé tenni.”

Miskolc régióközponti erejének, gazdasági-társadalmi kisugárzó hatásának erősítésével a régió gazdasági növekedésének, fejlődésének jelentős mértékű dinamizálását kell elérni.

A stratégia nem átfogó városfejlesztés, hanem azon belül a gazdasági hatékonyság, a jövedelemtermelő képesség és a foglalkoztatás minél gyorsabb javítására, s a város régióján belüli kisugárzásra kell, hogy koncentráljon, ezáltal a regionális operatív program fontos szeletévé válik.

www.mikrt.hu
Technopolis
hirdetés