Misszió a Tisz(t)aságért

Hulladék a Tiszán - illusztráció
Hulladék a Tiszán - illusztráció
Nyíregyháza – Ha nagy mennyiségű szemét közeledik hazánk felé a Tiszán – melyet mázsákban, tonnákban lehet mérni –, arról mindig értesülünk – kezdte az E-misszió Egyesület tisza-program felelőse, Mádi Péter.

Egyes értesülések szerint a Tiszán a napokban egy nagyobb hulladéktömeg érkezik hazánkba. 

- Folyóink vízgyűjtőterületein sajnos még nem igazán terjedt el a szervezett hulladékelszállítás és kezelés, így sajnos a folyók az áradások idején rendszeresen hoznak magukkal kommunális hulladékot – mondta el Dajka István, a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnöke. – A hulladék jelentősebb mennyisége hordalék, azaz ágak, levelek és más szerves anyagok. Amikor jelzést kapunk szennyeződésről, mindig ellenőrizzük a vízminőséget, s igyekszünk szervezetten összegyűjteni a folyami hulladékot. Erre az egyik legjobb példa az elmúlt év augusztusa, amikor Nagyecsednél a Krasznából közel 17 tonna hulladékot emeltünk ki.

– A hulladékgazdálkodási törvény kimondja, hogy a hulladék ártalmatlanításáért a tulajdonos felelős, s amennyiben az nem megállapítható, a terület tulajdonosa felel a kármentesítésért. Az árterek tisztaságának ellenőrzése igen körülményes, ugyanis, a tavaszi és az őszi hónapokban megközelíthetetlen a terület, ráadásul igen nagy területről van szó. Mindezek miatt  nem tartjuk célszerűnek az ellenőrzéseket – közölte lapunkkal Vilmányi Zoltán, a Felső-Tisza-Vidéki Természetvédelmi és környezetvédelmi Felügyelőség igazgató-helyettese.

Abban az esetben, mikor nagy a szemét mennyisége, egyesületünk jellegéből fakadóan, sajnos nincsenek eszközeink a közbelépésre: ilyenkor a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lép fel. Más a dolog jellege, ha általános tisztításról van szó, ugyanis önkéntesek bevonásával minden nyáron kenukról, csónakokról tisztítjuk a szennyezett partszakaszokat. Ezt a tevékenységet tehetségünkhöz mérten természetesen idén is folytatjuk – mondta Mádi Péter,az E-misszió Egyesület tisza-program felelőse.

Sajnos a Tisza menti falvakban előfordul, hogy a lakók hullámtérre ürítik a szemetet, de ennél jóval nagyobb mennyiségű az a hulladék, amely a sodrással jön át a Magyarországi szakaszra. Amennyiben a folyó nem lép ki medréből, levonul a szemét, viszont kilépés esetén a hazai területeket szennyezi a hulladék – zárta Mádi Péter.

Becsben tartják a Tiszát

– A mi községünkben megoldott a szemétszállítás: heti rendszerességgel (csütörtökönként) viszik el a hulladékot – mondta Lőrincz Gusztáv, Tiszabecs polgármestere.

A háztulajdonosok is gondosan odafigyelnek arra, hogy ne legyen szemetes a házuk környéke, emellett minden nyáron – az E-missziós program keretében – önkéntesek tisztítják meg az árteret.

A híradóban említett nagy mennyiségű  háztartási hulladék egyelőre – hétfő délutánig – nem érkezett meg hozzánk. Tiszabecsen a gátőr kötelessége minden órában ellenőrizni a Tisza vízállását, és természetesen ezúttal azt is figyeli: érkezik-e Ukrajnából nagyobb mennyiségű szemét. Ha bármi ilyet tapasztal, azonnal értesíti a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot – zárta a polgármester.

– Vékony Katalin, Kiss Béla -
hirdetés