Mit tegyünk, hogy megerősödjünk?

Stratégiai kérdés megyénk gazdaságának fejlesztése érdekében az innováció erősítése.

Egy ország, egy térség versenyképességének egyik legfontosabb mutatója az
innovációra fordított eszközök nagysága, aránya. Az Európai Unió stratégiai
célkitűzése a versenyképesség lényeges javítása. Ám míg az EU tagállamai átlagosan
a GDP 2-2,5 százalékát fordítják innovációra (a legfejlettebbeknél a 3,5-4 százalékot
is eléri), hazánk GDP-jéből a kutatás-fejlesztésre fordított hányad 1 százalék
körüli. S míg a fejlett tagállamokban az innovációs ráfordítások 75-80 százaléka
az üzleti szférában jelenik meg, nálunk ez az arány mindössze 30 százalék körüli,
s Észak-Magyarország a régiók közötti versenyben e tekintetben az utolsó helyen
áll – derül ki a megyei kereskedelmi és iparkamara elemzéséből.

Megyei helyzet

Vitára invitáló
A kamara által összeállított gazdasági elemzést szeretnénk vitára bocsátani.
A vitafórumra várjuk mindazokat, akiknek véleménye, mi több, javaslata is van
arra vonatokozóan, mit lehet, mit kell tenni annak érdekében, hogy megyénk ne
szakadjon le végérvényesen. A fórumot a miskolci City Hotelben tartjuk március
17-én, délelőtt 11 órától.

Az innováció területén sajnos a térség vállalkozói nem sok eredményt érnek
el. Ha megnézzük az elmúlt két év innovációt támogató pályázatainak eredményét,
azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés a vállalati kutatás-fejlesztés, s az ezt
célzó kooperációs kutató központ tagjai között is kevés a kkv. Az innovációt
segítő GVOP pályázatokon a megyei pályázók 2004-ben mintegy 450 millió forintot
nyertek el, de csak egyetlen vállalati pályázat kapott kutatásra pénzt. Tavaly
ugyan már megjelentek a vállalkozói kezdeményezések, 8 vállalkozás összesen
168 millió forint támogatást kapott, de ez nem nevezhető kiemelkedőnek.

A kamara ajánlása

A kamarai összegzés szerint a végleges leszakadás csak úgy kerülhető el, ha
jelentősen megnő az innovatív tevékenységet megvalósító vállalkozások és munkahelyek
száma és a térség képes lesz a fiatal diplomások és szakmunkások megtartására.
A lakosság szerkezetének megváltozása megteremti a fizetőképes kereslet növekedését,
ezáltal a kereskedelmi és szolgáltató ágazatok fejlődését, a minőségi élet feltételeinek
javulását. Elengedhetetlen továbbá a kutató-fejlesztő tevékenységet is folytató
befektetők betelepülésének kezdeményezése, az alkalmazott és a vállalati kutatások
dominanciájának biztosítása, a K+F beruházások jelentős növelése, valamint a
K+F munkahelyek számának növelése.

U. M.
hirdetés