Molnárfecske Tiszalökön

Molnárfecske Tiszalökön
A tiszalöki vízlépcső hatalmas pillérén telepesen rakott, sárból tapasztott fészkek. Már üresek, a fecskék elrepültek.

„A füstifecskénél valamivel kisebb. Színe felül barna és sötét acélkék, alsó fele és farkcsíkja fehér, farka ék alakúan kimetszett, de nem villás. Lába, ujjai tollasak. Áprilisban érkezik és már augusztus végén, szeptember elején elvonul. Az ember házatájához nem ragaszkodik annyira, mint a füstifecske; hegyvidéken néha emberi lakóhelytől távol, sziklafalon is megtelepszik. Elterjedése egyenlőtlen. A fészkelésre alkalmas területeken azonban rendszerint nagyobb számban fészkel, és gyakran telepesen rakja sárból tapasztott, félgömb alakú, kerekded oldalbejárójával nyíló fészkét. Évente kétszer költ.

Nem olyan kiváló repülő, mint a füstifecske, életmódja és táplálkozása azonban teljesen egyezik vele, bár nemcsak a szálló, hanem a földön mászkáló rovart is elkapja.”

Vertse Albert : Madárvédelem

– Rédeiné Éva –
hirdetés