Közel ötszázan búcsúztatták a nyugalmazott lelkipásztort

By SeraZ
Dr. Bölcskei Gusztáv
Dr. Bölcskei Gusztáv
Kisszekeres, Nagyszekeres – A nagyszekeresi református templomban a napokban megtört szívvel búcsúztak Csűri Lajostól.

2012 december 25-én adta át a lelkét a teremtőjének Kis-és Nagyszekeres nyugalmazott lelkipásztora. A több mint 30 éves szolgálat után az előző év május 12-én még ajándékokkal búcsúztatták a kisszekeresiek lelkészüket, aki ezután Hajdúszoboszlón töltötte nyugdíjas hónapjait. Betegsége sajnos hamar elszólította őt. A nagyszekeresi református templomban a napokban megtört szívvel búcsúztak hozzátartozói, egykori gyülekezetei, lelkész kollégái, közeli és távoli ismerősei. Az igehirdetés szolgálatát főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv püspök végezte. Csűri Lajos lelkipásztor életpályáját Kormány László, Nagy-és Kisszekeres lelkipásztora ismertette. A feltámadás és keresztyén reménység igéit nagytiszteletű Bartha Gyula esperes hirdette. Csűri Lajos lelkipásztort a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Szatmári Református Egyházmegye saját halottjának tekinti. A koszorúmegváltás címén befolyt összeget Csűri Lajos „Estvéli Csicsergés Mesés példázat gyermeklelkű Gyermekeknek és Felnőtteknek” című könyvének megjelentetésére fordítja az egyházkerület és az egyházmegye.

„ Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva.
Bizony ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól,
mert cselekedeteik követik őket- és maga az Isten lesz velük, és letöröl
minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé! Ámen.” (Jel.14,3 és 21,3)

Emléke legyen áldott!

Kormány László, Demeter Csabáné presbiterNagyszekeres.
SZON.HU


hirdetés