Nekrológ: Búcsú dr. Hock Miklósnétól

Nekrológ: Búcsú dr. Hock Miklósnétól
Nyíregyháza – Szomorúsággal töltött el bennünket a hír, hogy életének 80. évében elhunyt dr. Hock Miklósné, a Kölcsey Ferenc Gimnázium korábbi igazgatója.

Történelem-latin szakos középiskolai tanárként kezdte pályáját iskolánkban. Fiatal pedagógusként nagy szakmai igényességgel,lendülettel és szeretettel oktatta, nevelte tanítványait. Három alkalommal nemcsak szaktanárként, de osztályfőnökként az érettségiig is elkísérte, segítette, támogatta a gondjaira bízott növendékeket. Nem nevelt hangos szóval. Nagy türelemmel, de határozottan pallérozta a „legszebb ifjúság” éveiben felnőttkorra készülő diákokat. Tanítványai szeretettel vették körül. Hitvallása volt tisztelni az embert, becsülni másokat és dolgozni másokért. Az iskola nagy tanáregyéniségeinek példáját követte, s később az ő személye is példaként szolgált. 1976-ban a tantestület bizalmát élvezve a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójává választották. 1993-ig, nyugdíjba vonulásáig volt az intézmény vezetője. De ekkor sem tekintette magát másnak, mint „primus inter pares”-nek – elsőnek az egyenlők között. Az iskola névadójának szellemében vezette, irányította a nehéz időket is megélt közösség munkáját. „Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás” – s ez a Kölcsey által megfogalmazott elvárás mindig nagy kihívást jelentett. De ő nagy akaraterővel, kitartással és szeretettel tudta kezelni az iskola épületgondjait, az átszervezéseket,a demográfiai hullám levezetését és a gyakori tantervi változások kihívásait. Tanártársai támogatását élvezve munkabírását a családját ért súlyos betegségek sem törték meg. Kapcsolata az iskolával nyugdíjas évei alatt sem szakadt meg. Nagy örömmel vett részt rendezvényeinken. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egyetemi éveim után egykori alma materembe visszatérve 16 évig helyettesként közvetlenül segíthettem vezetői munkáját, s nyugdíjazásakor átvehettem ennek a közeljövőben 60 éves jubileumát ünneplő, kiváló iskolának a vezetését. Kedves Tanárnő, Igazgatónő! Kedves Márta! Fájó szívvel búcsúznak az egykori kollégák, munkatársak és tanítványok. Búcsúzik a Kölcsey Ferenc Gimnázium közössége. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon békében!

– Kalucza Lajos, címzetes igazgató –
hirdetés