Nekrológ: Dr. Berényi Pál emlékére

Akt.:
Nekrológ: Dr. Berényi Pál emlékére
© Fotó: Magánarchívum
Nyíregyháza – Nyíregyházán született, elemi és középiskolai tanulmányait itt végezte.

1944-ben beiratkozott a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvosi Karára, de a háborús események miatt tanulmányait csak 1945-ben tudta megkezdeni.

Harmad éves korában ismerkedett meg az ortopédiával és a traumatológiával. Akkor még az egész Tiszántúlon csak a Debreceni Egyetem I.-es Sebészeti Klinikáján működött ortopédiai és baleseti sebészeti osztály, illetve szakrendelés, melyeket Dr. Papp Károly docens vezetett.

A háborút követő orvoshiány miatt bejáró externistaként egyre több orvosi feladattal bízták meg, mind az osztályon, és mind a nagy forgalmú szakrendelésen. A sebészeti klinika ügyeleti munkájában részt vett, asszisztált, kisebb beavatkozásokat segítséggel végzett.

Az egyetemi tanulmányait 1951-ben fejezte be. Akkor szakorvosjelölt ösztöndíjasként a sebészti Klinika valódi tagjává vált. Kedvenc területe az ortopédia és a traumatológia maradt.

1952-től jelentek meg tudományos közleményei magyar és német folyóiratokban. 1955-ben Debrecenben általános sebészetből 1957-ben és 1959-ben Budapesten baleseti sebészetből és ortopédiából nyert szakképesítést. Eközben vett részt a Dr. Papp Károly által elindított és egyre nagyobb tömegeket mozgató csípőficamszűrésekben. A kitartó munka oroszlánrészét Dr. Papp Károly végezte, mely meghozta gyümölcsét és 1960-ban a vidéki egyetemek közül elsőként Debrecenben megalakult az önálló Ortopéd Klinika, melynek adjunktusként helyettes vezetője volt. A folyamatos képzés részeként 1958-ban Münchenben Max Lange Klinikáján töltött 6 hetet.

A 60-as évek elején az NDK-ban a keleti tenger partján lévő kis egyetemi városban Greifswald-ban lévő ortopéd klinikán dolgozott Oberarzt-ként.

Családjával együtt élt kint. Majd a klinika igazgatójának betegsége miatt a dékán Őt bízta meg a klinika vezetésével, a tantermi előadások, a vizsgáztatás és a gyakorlati képzés bevezetése jellemezte ezt az időszakot. Tudományos érdeklődése a Perthes betegség felé irányult.

Főorvos Úr 1972-ben a Bécsi Kollégium Hungaricum ösztöndíjával 3 hónapot töltött Bécsben a Chiari Klinikán. Ebben az időben Papp Professzorral való viszonyuk megromlott, így keresve az önállósulás lehetőségét a Nyíregyházi Jósa András Kórház megkeresésére a Baleseti Sebészeti Osztály vezetését vállalta el. Nagy örömére szolgált, hogy szülővárosában 1973-1977-ig vezette az osztályt, melynek nevét engedéllyel Baleseti és Ortopédiai Osztályra változtatta.

Az Osztályon kiválóan képzett nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező baleseti sebészetet és ortopédiát művelő kollégákkal dolgozott együtt. 1977-ben a Sóstói úti Pulmonológiai Osztály megüresedett részlegén önálló 40 ágyas Ortopédiai Osztályt hozott létre. Az Országos Traumatológiai Intézet osztályunkat látogató vezető munkatársai, Hőnig Vilmos Főigazgató helyettes és Fekete György tudományos szaktanácsadó és az Országos Ortopédiai Intézet igazgató-helyettese Riskó Tibor Professzor támogatták az önálló ortopédiai osztály létrejöttét.

Bevezette a perinatális szűrővizsgálatokat hetente két napon a Gyermekortopédiai Szakrendelésen, illetve az Újszülött Osztályon 30-60 gyermeket vizsgáltunk meg. Ezt a tevékenységet perinatális csípőultrahang vizsgálattal egészítettük ki a az országban elsők között, eredményeinkről gyermekgyógyász és ortopédiai kongresszuson számoltunk be. A Perthes kóros, illetve a dysplasiás gyerekek számára a varisaló derotatios femur osteotomiák és a combfej befedésére szolgáló Chiari osteotomiák jelentették a megoldást ebben az állapotban.

A Dr. Dohanics Sándor által vezetett Sebészeti Osztállyal közös műtőben hetente kétszer, szerdán és pénteken végeztünk műtéteket.

A csípőficamos csecsemőknél véres repozíciót, a vápa dysplasia megoldására a Dega, a Salter és a Chiari műtéteket végeztük.

1988-ban az Osztály vezetését nyugdíjazása miatt Dr. Papp László Főorvosnak adta át, de Debrecenben, a Városi Rendelőintézetben 70 éves koráig dolgozott.

2001-ben Aranydiplomás Orvos lett.

2007-ben megrendezett ortopéd-trauma kongresszuson a város Bencs Emlékéremmel ismerte el alkotó munkáját, melyet az ortopédia és traumatológia fejlődéséért tett.

Ha visszagondolunk hosszú orvosi tevékenységére, különös ajándéknak tekintendő, hogy részt vehetett egy szakma, az önálló ortopédia kialakításában és azt hosszú időn keresztül művelhette.

Hozzájárult a Debreceni Ortopéd Klinika létrehozásához. Tudományos tevékenységet tudott folytatni külföldi tartózkodása során és az ottani oktatás élményével gazdagodva segítette munkánkat. Amire legszívesebben gondolt vissza és emlegette is az, hogy szülővárosában egy önálló, ma is virágzó Ortopédiai osztályt tudott kialakítani.

Örökké hálásak leszünk, mi tanítványai áldozatos munkájáért és kegyelettel őrizzük Őt emlékezetünkben.

Nyugodjon Békében, Főorvos Úr!

– Dr. Szabó Éva Ortopéd sebész főorvos, valamint a Nyíregyházi Ortopédiai Osztály orvosgárdája és minden dolgozója –
hirdetés