Nem tartotta indokoltnak a bíróság a gyermektartásdíj felemelését

Nyíregyháza – A Nyíregyházi Törvényszék másodfokú tanácsa gyermektartásdíj felemelése iránt indított perben hozott ítéletet 2018. október 2-án. Helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amely elutasította a gyermektartásdíj összegének emelésére irányuló felperesi kérelmet.


A tényállás szerint a peres felek korábban házastársak voltak, házasságukat az elsőfokú bíróság jogerősen felbontotta, és többek között kötelezte az alperest, az apát a két kiskorú gyermeke után havi 20.000-20.000 forint összegű tartásdíj megfizetésére. Ez az összeg megegyezett a felperes, az anya által kért összeggel.

A felperes négy hónap elteltével, 2017. májusában ismét pert indított, amelyben a korábban megállapított tartásdíj 40.000 forintra történő felemelését kérte gyermekenként. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította arra hivatkozással, hogy a tartásdíj összegének korábbi megállapítása óta nem történt olyan körülményváltozás, amely indokolttá tenné annak a felemelését. A felperes fellebbezése folytán az ügy a másodfokú bíróság elé került.

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Rámutatott arra, hogy a jogszabályok alapján a tartásdíj felemelése akkor indokolt, ha annak megállapítása után a felek jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, a gyermekek szükségleteiben lényeges változás állt be. Az eljárás során a felperes nem tudott ilyen körülményt bizonyítani. Nem volt megállapítható az, hogy az alperes vagyoni helyzete olyan mértékben változott volna pozitívan, hogy 4 hónap elteltével kétszer annyi gyermektartásdíjat tud fizetni. Ezen túlmenően a gyermekek szükségletei sem növekedtek olyan mértékben az eltelt 4 hónap alatt, amely megalapozta volna a felperesi keresetnek helyt adó döntés meghozatalát.

Az ítélet jogerős.

– Nyíregyházi Törvényszék –
hirdetés