Nem veszthet el a nyom sem a helyszínen, sem a szívünkben, emlékeinkben

Nem veszthet el a nyom sem a helyszínen, sem a szívünkben, emlékeinkben
© Fotó: Vincze Péter
Kisvárda – Ébren tartani az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ez által hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Április 26–án, szerdán, Kisvárdán jártak a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) „Magyar Hadisírgondozás” program munkatársai, akik az I. világháborús sírok nyilvántartásával és a meglévő sírok felújításáról megpróbálnak gondoskodni. A városban két „amatőr” helytörténeti, világháborús emlékeket kutató, Nagy Ferenc, Marozsán János, valamint Néző István helytörténész, Lengyel Szabolcs a Kisvárdai Városszépítő Egyesület elnöke is jelen volt a helyszín bejáráson s a sírok környezetének feltárásában.

Hogyan érkeztek Kisvárdára a program munkatársai?

–Kisvárdára kollégáink lakossági bejelentésre érkeztek. A helyszínbejárás során a temetőben, mely információnk szerint egyházi (református és katolikus) fenntartású, jelenleg 2db első világháborús hadisírt találtak. A temető egy részének, melyet jelenleg sűrű aljnövényzet borít, megtisztítják, illetve átkutatják további sírok után. Kollégáink felhívták a figyelmet a HM HIM pályázati kiírására, de a sírok felújításra a mai napig még nem pályázott a fenntartó, ezért sajnos több információval jelenleg nem szolgálhatok –kezdte tájékoztatását Várkonyi Melinda százados a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kommunikációs tisztje.

Katonai Emlékezet Program

–A Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) 2016–ban létrehozta a Katonai Emlékezet Programot, mely program feladata egyrészt az 1848–as évektől kezdve napjainkig, 170 év magyar katonai veszteségi adatainak feltárása, rögzítése és egységes adatbázisba rendezése, valamint, hogy felmérje, rögzítse a Kárpát–medencében, valamint az azon túl meglévő, hadisírokat, tárgyiasult magyar katonai emlékhelyeket (szobrok, emlékoszlopok, emléktáblák.. stb.) A Program célja egy online kutatható adatbázis létrehozása, mely várhatóan 5–10 éven belül fog elkészülni.

A munka az első világháború időszakának feldolgozásával kezdődött meg, még 2012–ben. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum az első világháború századik évfordulójához kapcsolódva kezdte meg a Nagy Háború magyarországi veszteségi adatainak feltárását, „A magyar katona áldozatvállalása az I. világháborúban” munkacímmel. A feldolgozás a háború befejezésének 100. évfordulójára, 2018–ra be is fejeződik.

Pontos információ a hősi halottakról

–A halotti anyakönyvek, temetői kataszterek adatfeldolgozását követően – mely a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár budapesti, illetve a bécsi kirendeltsége, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának együttműködése során jön, létre–meg tudjuk majd mondani hősi halottaink nevét, hogy ki melyik településre vonult be, hol szolgált, hol halt meg, esetleg azt is, ha hadifogolytáborban hunyt el. Ebben az adatbázisban várhatóan 500–600 ezer név után tudnak majd kutatni az állampolgárok. Ezzel párhuzamosan a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető Első világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján, 2016 őszén pályázatot írt ki a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.

200 település 300 temetője

–Ez több mint 300 temetőt érint, több mint 200 településen. A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús hadisírok és temetőn belüli emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ez által hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Még lehet pályázni

–Jelenleg a pályázatok beadása, pontosítása, helyszín felmérések vannak folyamatban, de 1–2 hónapon belül megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, majd 2017 év végére a felújított temetők, sírok ünnepélyes átadására kerül sor–mondta tájékoztatója befejezéséül Várkonyi Melinda százados a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kommunikációs tisztje.

– Vincze Péter –
hirdetés