60 éves lett a Sóstói Múzeumfalu igazgatója, dr. Páll István

By Gabriella Pataki
Akt.:
Páll István 60 éves
Páll István 60 éves
De ki is Páll István? 1952-ben született a Hajdú-Bihar megyei Furtán. Általános iskoláit Újlétán, középiskoláját a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte.1971-től a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara történelem-francia, majd néprajz szaka elvégzése után, 1976-ban középiskolai történelemtanári, 1978-ban okleveles etnográfusi diplomát kapott.

1987-ben egyetemi doktori fokozatot, 1996-ban PhD fokozatot szerzett, egyaránt Summa Cum Laude minősítéssel. Munkahelyén, bel- és külföldön 43 népi építészeti és népművészeti kiállítást készített, öt önálló kötet és több mint 200 hosszabb, rövidebb tanulmány, tudományos és tudományos – ismeretterjesztő cikk megjelentetése fűződik nevéhez.

Egyetemi tanulmányainak befejezését követően 1976 óta folyamatosan a Sóstói Múzeumfaluban dolgozik, először, mint néprajzos muzeológus, 1984-től, mint igazgatóhelyettes, s 1989-től az intézmény vezetője.

Végzettségének megfelelően a történeti szemléletű forrásfeldolgozások, az egyes kistájak építészeti monografikus kutatása alkalmassá tette Őt arra, hogy a népi építészet kiváló kutatója legyen.

Páll Istvánról nyugodtan mondhatjuk, hogy a Sóstói Múzeumfalu megújítója és nemzetközi szintre emelője lett az elmúlt több, mint 20 év igazgatóskodása alatt. Külföldi útjain szerzett tapasztalatainak köszönhetően, felismerte az ismeretátadás, a múzeumpedagógia, a szórakoztatva tanulás fontosságát, és ennek megfelelően módosította is,- szögezzük le, előnyére -, a Múzeumfalu arculatát. A nagysikerű fesztiválok, a sok ezernyi iskolás csoport, a koncertek, az oktató programok és a különböző rendezvények oda vezettek, hogy a megyeszékhely, sőt a megye és a régió leglátogatottabb, legjelentősebb múzeumi intézményévé vált a Múzeumfalu.

Páll István jelentős közéleti tevékenységet is kifejt. A szűken vett szakmai szervezeteken kívül (Magyar Néprajzi Társaság, Pulszky Társaság, ICOMOS Népi Építészeti Szakbizottság, stb.) az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetségének és az ICOM MNB-nek is tagja. Ez utóbbi szervezetben több ciklus során elnökségi tagként is dolgozott. Nagy érdeme van a minisztériumi ágazatvezetés által létre hívott szabadtéri muzeológiai szakfelügyelet eredményes működtetésében. A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2002 óta aktív tagja.

Páll Istvánnak szerencséje van abban, hogy munkáját, tevékenységét nem kerülték el a különböző elismerések, díjak sem. A Móra Ferenc Díj, a Művelődés Szolgálatáért Díj, a Koós Károly Díj, a Megyei Príma Díj, mind-mind azt mutatják, hogy a szakma értékeli az Ő munkáját. Tudom, nem álszent az az állításom, hogy Ő azért leginkább azokra az elismerésekre büszke, melyeket a vezetése alatt álló Múzeumfalu kapott: 1997-ben –Az Év Múzeuma Díj, 2006-ban – a Családbarát Múzeum, 2009-ben – a Vendégbarát Múzeum Díj, azért mert ebben nem csak Ő, hanem a Csapat is elismerést kaphatott.

A csapat, amely a nehézségek ellenére is megy tovább, szervezi az újabbnál újabb rendezvényeket, mert hisz a vezetőjében, hisz abban, hogy küldetése van ennek a múzeumnak.

Drága Barátom! Mit kívánhatnék Neked más egyebet, mint azt, hogy ne add fel, soha ne add fel! Isten éltessen sokáig, erőben, egészségben!

dr. Cseri Miklós főigazgató, Szentendrei Szabadtéri Múzeum

Születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt és kitartást kívánnak a Sóstói Múzeumfalu munkatársai!Nyíregyháza.
SZON.HU


hirdetés