Nyugdíjasként: jár a jubileumi jutalom

Debrecen – A Napló egyik olvasója 1963-tól 1997-ig folyamatos közalkalmazotti
munkaviszonyban volt, nyugdíjazásakor nem érte el a 35 éves munkában töltött
közalkalmazotti jogviszonyt, így jubileumi jutalmat sem kapott.

1997-től 2006 nyaráig nyugdíjasként határozott idejű kinevezéssel közalkalmazotti
jogviszonyban dolgozott tanévenként 10 hónapig. 2005 tavaszán már elérte a 40
éves jubileumi jutalom időpontját. Olvasónk úgy tudja, hogy a törvény a közalkalmazotti
jogviszony szüneteltetését nem ismeri el, a már másodszori határozott idejű
kinevezéssel folyamatosnak kell tekinteni jogviszonyát. Volt munkáltatójától
kérte a 40 éves jubileumi jutalom kifizetését, de válaszra sem méltatták.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály szerint a 25, 30 és 40 év
jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. Ez a jutalom
25 év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, 30 év közalkalmazotti jogviszony
esetén háromhavi, 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének
megfelelő összeg – ismertette válaszában Nemes Imre ügyvéd, a Napló jogi szakértője.

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az olvasó által
megjelölt, 1963 és 1997 közötti időszakot csakúgy, mint az 1997-től 2006 nyaráig
nyugdíjasként, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket is. Ennek alapján
az olvasónak jár a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése, és azt a jogviszony
megszűnésekor ki kell fizetni.
hirdetés