OGY – Módosul az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló törvény

Budapest – Módosul az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény, az élelmiszerlánc-felügyeleti díj mértéke a módosításról szóló javaslat szerint általánosan 0,1 százalék lesz.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat értelmében megszűnik a felügyeleti díj legalsó, a törvény hatálya alá tartozó tevékenységekből származó nettó 500 millió forint árbevételig érvényesíthető 0 százalékos sávja, helyette az általános 0,1 százalékos mértékű felügyeleti díj fizetési kötelezettség jelenik meg, azzal, hogy a kiskereskedelmi mikro- és kisvállalkozásokra is vonatkozik a húszezer, illetve hétszázezer forint átalányválasztás lehetősége. A javaslat egyértelműsíti, hogy a felügyeleti díj számításánál a megelőző naptári év árbevételét(magánszemélyek esetében bevételét) kell alapul venni.

A javaslat átmeneti rendelkezést tartalmaz 2015-re azok számára, akik a 2015. évi bevallás során a 0 százalékos díjmérték alá estek, vagy a javaslat szerinti más módosítás miatt változik bevallási, befizetési kötelezettségük. A javaslat a változás miatt – megfelelő átmeneti idővel – biztosítja a helyesbítő bevallás lehetőségét. A korábbi 0 százalékos mérték alá eső vállalkozások döntő többsége mikro-vállalkozásnak minősül, ezért a javaslat a számukra a törvényben biztosított, kapcsolódó nyilvántartás vezetése nélküli, egyszerűsített átalányösszegű felügyeleti díj befizetésére ad lehetőséget.

Az indokolás szerint az Európai Bizottság két főigazgatósága (Versenypolitikai, illetve Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság) is vizsgálatot folytat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény 2015. január 1-jétől hatályos módosítása, azaz a kereskedelmi szektorban a napi fogyasztási cikkek értékesítése esetében progresszívan változó, úgynevezett sávos élelmiszerlánc-felügyleti díj kapcsán. A vizsgálat lezárása érdekében indokolt az Európai Bizottság felvetései alapján a törvény módosítása.

A törvényjavaslat célja, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj a módosítást követően továbbra is biztosítsa a kormány által elfogadott Élelmiszerláncbiztonsági Stratégia 2013-2022 megvalósításához, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenységéhez szükséges költségvetési bevételi forrást, de az európai uniós, az állami támogatásra irányuló aggályok nélkül – olvasható az indoklásban. Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés szerint állami támogatás a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ennek érdekében a javaslat

fenntartja és kiterjeszti az általános 0,1 százalékos díjmértéket. A felügyeleti díj továbbra is az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős hivatali szervezetrendszer bevétele marad, amely őrködik azon, hogy kiváló minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszer kerüljön a háztartások asztalára, hiszen az európai uniós jogszabályok nem is engedélyezik a felügyeleti díj más célú felhasználását.

A javaslat a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba és átmeneti rendelkezést tartalmaz a 2015. évben érintett bevallókra.

– MTI –
hirdetés