Ópályi hűséges pedagógusa

Ópályi hűséges pedagógusa
© Fotó: a tudósítótól
Ópályi – Negyven éve van a pályán, ugyanazon a munkahelyen dolgozik Svéda Istvánné.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola tantestületének meghatározó tagja, Svéda Istvánné. Felettese, Herczeg Péter ekképpen méltatta:

– A négy évtized önmagáért beszél. Ráadásul mindez egyazon munkahelyen, ami a mai világban példaértékű. Kijelenthető, hogy munkája során a matematikatanítás elkötelezett hívévé vált, a szakterületét megbízható igényességgel tanította az eltelt negyven esztendő alatt. A felkészülését a lelkiismeretesség, a lényegre törés, a gyermekekkel és önmagával szemben támasztott igényesség jellemezte mindvégig – fogalmazott az intézmény igazgatója. Hozzáfűzte: – Svéda Istvánné arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban fel tudja kelteni tanítványai figyelmét és érdeklődését. A visszajelzések is igazolják, hogy színesen és élvezetesen tanított. Több tanéven keresztül az iskola gyermekvédelmi felelőse volt: kapcsolatot tartott a község gyermekjóléti szolgálatával, munkatársai munkáját tudásával, tapasztalataival rendszeresen segítette, részt vállalt a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálásában, egyenlő esélyeinek biztosításában.

Folyamatos szakmai megújulás

A miniszteri elismerésben részesített tanárnő az akkor még napközi otthonos általános iskolában kezdte a pályafutását Ópályiban, azóta is ennek a jogutód intézményében, a Jókai Mór Általános Iskolában tanít. Matematika-kémia szakon végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.

– Matematikai művelet után kikövetkeztethető: 1977 óta több száz gyermeket bíztak gondjaira szüleik, és mindannyian megkapták tőle azt a tudást, gondoskodást és odafigyelést, amit csak egy felkészült, hivatásának elkötelezett pedagógustól lehet kapni – jegyezte meg Herczeg Péter.

Svéda Istvánné a mindennapok munkája mellett törekedett a folyamatos önképzésre, a szakmai megújulásra.

– Nagyon jólesett az elismerés. Bár a személyemnek szólt, úgy gondolom, hogy ez a közösségnek is köszönhető, a csapatmunka eredménye – mondta meghatódottan Svéda Istvánné, akinek a nevét ismerik és elismerik a helyi pedagógustársadalomban.

KM–LTL


Önkormányzati elismerés

A matematikai nevelés terén végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkáját bizonyítja, hogy tanítványai az elmúlt évtizedekben számos kiemelkedő eredményt értek el a különböző szaktárgyi versenyeken. Példamutató oktató-nevelő munkája, a gyermekekért és az iskoláért végzett lelkiismeretes és odaadó tevékenysége elismeréséül 2005-ben az Ópályi önkormányzat Jókai-díjban részesítette.
hirdetés