Ősi mesék a levelesládából

Az Amerikában élő Mikecz Judit egyik ősének emléktárgyai előtt
Az Amerikában élő Mikecz Judit egyik ősének emléktárgyai előtt
Nyíregyháza – Bárhová is sodorta őket a sors, mindig a közjó szolgálata lebegett a Mikeczek szeme előtt.

Nem gyakori, hogy egy több száz éves múltú család szeniorja egyszer csak besétál a levéltárba és múzeumba, a térségben, ahová évszázadokon át kötődtek, s az említett közgyűjteményeknek adományozza a család legféltettebb kincseit, értékes levelezéseit, s tárgyi emlékeit. Mikecz László, a Szabolcs vármegye történetében, s közéletében fontos szerepet betöltő Mikecz-család kortárs nemzedékének tagja megtette ezt, s ma gazdagabbak lehetünk egy legendás családtörténettel.

Főbírók, jegyzők, alispánok

Időközben kiderült az is, hogy a család szabolcsi ágának nemesi levelét – amelyet éppen 300 esztendeje adományozott az 1716-ban Gáván lakó Mikecz Mihálynak III. Károly magyar király – szintén ebben a levéltárban őrzik. Így a kerek jubileum tiszteletére hétfőn a két közintézmény tisztelettel adózott a család emléke előtt, vendégül látva a ma is élő leszármazottakat és az érdeklődő közönséget.

A megyei levéltárban a család számtalan kiemelkedő személyisége közül ezúttal öt 20. században élt jeles családtag – Mikecz Ödön, Kálmán, a testvér Pál és Gábor és a ma is élő, s a családi emlékeket közkinccsé tevő Mikecz László – életútját mutatták be egy kamarakiállítással. Henzsel Ágota főlevéltáros társadalomtörténeti tanulságoktól sem mentes tárlatvezetésével bemutatta, mennyire fontos szerepet játszottak a család tagjai Szabolcs megye közigazgatásában és közéletében, mennyi hivatalnokot, tisztviselőt, esküdtet, főszolgabírót, jegyzőt, alispánt s még egy főispánt is adott a megyének a família.

Ezt követően az ünnepség emlékkonferenciával folytatódott a Jósa András Múzeumban, ahol Kocsis Sándor, a megyei kormányhivatal kabinetvezetője azt a közismert – bár meg sem történt – anekdotát osztotta meg a hallgatósággal, amely szerint I. Ferenc József császár – amikor már a negyedik Mikecz-cel fogott kezet – csak annyit mondott: „Ilyen fiatal és máris Mikecz!” Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke a szakemberek múltfeltáró erőfeszítéseit méltatta, majd dr. Bene Jánost múzeumigazgatót idézte: – Igaz, hogy a nemzet sorsát megfordító tetteket nem vitt véghez ez a család, történetük mégis követendő példát mutat, amely a közszolgálat ethoszát is magasra emelte.

A teljes cikk elolvasható a Kelet-Magyarország április 19-i számában és a kelet.hu-n.
hirdetés