Pályázati felhívás

Akt.:
Pályázati felhívás
Pályázati felhívás „a Continental Aréna büfé helyiségeire bérleti szerződés megkötése” tárgyú nyílt vagyonhasznosítási pályázathoz.

1. A pályázat kiírója
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  4400Nyíregyháza, Sóstói u. 24.

2. A pályázati felhívás tárgya/ az érintett vagyonelem megjelölése
A 4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16. található Continentál Aréna létesítményben található földszinti 45 m2-es és emeleti 100 m2-es  büfékre vonatkozó határozott idejű bérleti szerződés megkötése. A helyiségek pontos leírását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A helyiségek bérletére külön-külön nem lehet pályázni.

3. Értékelési szempont
A legmagasabb összegű bérleti díj. A Pályázó által megajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó 200.000 Ft/ hó.

4. A megkötendő szerződésre vonatkozó információk
A szerződés típusa: határozott idejű, 36 hónapig tartó bérleti szerződés büfévendéglátó-kiskereskedelmi célra. A bérleti szerződés két alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható. A bérlet megkezdésének tervezett időpontja: 2015. június 1. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele a bérlő feladata. A külső megjelenést érintő berendezési tárgyak, bútorok kötelező előírását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A bérleti díj magába foglalja a Bérlemények működésével kapcsolatos közüzemi és fenntartási díjakat (fűtés, áram, víz, csatorna, szemétszállítás, a bérlemény előtti fogyasztó tér takarítás).

Az pályázatok benyújtására vonatkozó előírások

Az ajánlatok benyújtásának címe: 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 71. Dr. Gerliczki Andrea
– határideje: 2016. május 9.óra 10 óra 00 perc;
– módja: személyesen, postai úton, vagy kézbesítő/futár útján.

A pályázatok elbírálási időpontja, pályázók értesítésének módja
A Kiíró az pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. A döntést követő 8 napon belül írásban közli a pályázat eredményét valamennyi pályázóval.

Pályázati biztosíték
Kiíró a pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege: 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint.

A helyszín megtekintése
A Kiíró lehetőséget nyújt a büfé helyiségek helyszíni megtekintésére, melyre az érdeklődők számára a szakmai kapcsolattartóval előre egyeztetett időpont alapján, munkanapokon a Kiíró munkarendjében kerülhet sor.

Pályázati dokumentáció
A pályázat további feltételeit a részletes pályázati dokumentáció tartalmazza, melyet a Kiíró térítésmentesen, elektronikusan küldi meg mindazon pályázóknak, akik erre irányuló igényüket az alábbi címen bejelentik: ricotender@gmail.comhirdetés