Pályázatokkal színesítik a gyerekéveket

A múlt és a jövő oktatási intézménye a cégénydányádi általános iskola: a hagyományok példaértékű ápolása, valamint XXI. századi felszereltsége és sokoldalú képzése révén mintául szolgálhat a térség valamennyi iskolája számára.

- Folyamatosan pályázunk az eszközkészlet fejlesztésére és intézményünk szolgáltatásainak bővítésére, hogy tanulóink számára széles körű lehetőségeket biztosítsunk – hangsúlyozta Királyné Bodó Klára, a cégénydányádi, gyügyei és szamosújlaki gyerekek második otthonát jelentő iskola igazgatója, s az elhangzottak alátámasztásaként hosszan sorolta a szakkörök, délutáni foglalkozások, rendezvények körét.

Színház-, hangverseny- és uszodabérlettel rendelkeznek a diákok, s a meghatározott időszakonként látogatott kulturális program, illetve a hétfőnkénti úszásóra mellett iskolai kirándulások, tanulmányi és sportversenyek színesítik napjaikat. 


Együtt az óvodával

Az iskolához tartozik a település napköziotthonos óvodája , ahol hasonlóan
színvonalas munkát végeznek a pedagógusok. Erről az intézmény és a község
jeles eseményein adnak számot, s a közösen és a Szülői Munkaközösség
aktív közreműködésével szervezett évenkénti jótékonysági bál bevételéből
– idén nettó 406 ezer forinthoz jutottak – időről-időre meglepetések
sorával örvendeztetik meg a gyereksereget, szüleiket és tevékenységük
nyomán a lakosságot.

 

Önkormányzati támogatással

– A gyerekek utaztatásában jelentős segítséget nyújt mindhárom önkormányzat, amelyet a települések rendezvényeit gazdagító színvonalas műsorral igyekszünk meghálálni – fogalmazott Királyné Bodó Klára.

A műsorszámok összeállításánál előnyt jelent a magas szintű néptánc, mazsorett-tánc és zongora oktatás. Az említetteken túl sikeresen működik a kézműves és az informatika szakkör, s a tantestület tagjaként tevékenykedő községi református lelkésznek köszönhetően hitoktatás is folyik az intézményben.

A változatos, sokirányú képzés és a pedagógusok lelkiismeretes munkája eredményeként a Szatmári Iskolaszövetség versenyein rendszerint dobogós helyen végeznek a kisdiákok, valamint a levelezős megmérettetéseken is nagy sikerrel szerepelnek.

– Koncz Nóra –
hirdetés