Parádék napnyugta hamujában

Parádék napnyugta hamujában
Ózd – Még a pótszékek is kevésnek bizonyultak a minap (áprilsi 25-én délután ) az Ózdi Városi Könyvtár dísztermében ahol a járdánházi nyugalmazott pedagógus-költő Fazekas József újabb verses kötetének ünnepélyes bemutatójára került sor.

A ” Parádék napnyugta hamujában” című könyvet Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, főiskolai docens, az Agria c. folyóirat főszerkesztője mutatta be a nagyközönségnek. Többek között elmondta: Fazekas József költészete példaértékű, rokonszenves, verseivel amiben a szépség és igazság lakozik közel hajol az emberekhez.

Fazekas József 1946-ban született Edelényben. Az irodalom iránti nagyfokú érdeklődése a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban alakult ki. 1964-ben érettségizett. Sárospatakon tanítói, Egerben főiskolai, Debrecenben egyetemi diplomát szerzett, magyar nyelv és irodalom szakon. Négy évtizeden át tanított általános-és középiskolában.

A verses kötetének hátoldalán Serfőző Simon a következőket írja:

Aki költőnek szegődik, egyszerre kell a világot,mint egy tavaszi virágot, fölmutatnia, s elutasítani, ami lepusztítására tőr a szépnek, tisztességnek. E tékozló erő ellen a vers hitelével szembeszegülő költőre minden időben szüksége volt s lesz is az emberi megmaradásnak. Még inkább így van ez az olyan költő esetében, mint Fazekas József, aki természete szerint harmóniát szeretne maga körül,ám ebben az elüzletiesült korban harmóniából van a legkevesebb. Még inkább így van ez azon az észak-magyarországi lepusztult ipari tájon, ahol a pénztelen élet szomorkodik, s a jó szó is segítene. Ahol Fazekas József évtizedeken át tanított Ózdon, s Ózd közeli falvakban. Ahol az övéi között él jelenleg is, s a létminőség alázuhanó lejtőin alig van megkapaszkodás, az egyik idő ellensége a másiknak. Innen szállnak fel Fazekas József veretes, tiszta beszédű költeményei, s pásztázzák a magyar valóságot, adnak hírt hűségről a jövő alig derengő lehetőségeiről.

Kerékgyártó Mihály

( Fotón Fazekas József ülve, Dr. Ködöböcz Gábor állva )
hirdetés