Példaértékűen szerepeltek a Nyíregyházi Törvényszék titkárai Debrecenben

Példaértékűen szerepeltek a Nyíregyházi Törvényszék  titkárai Debrecenben
Debrecen, Nyíregyháza – A Debreceni Ítélőtáblán folytatódott a fogalmazók és titkárok szakmai megmérettetése. Az Országos Pervezetési Verseny Regionális döntőjét polgári ügyszakban 2018. október 16-án tartották.

A Nyíregyházi Törvényszéket Barnáné dr. Kiss Marianna, Szenderákné dr. Tallai Mária, dr. Balázsi-Szenderák Szabina, dr. Szegfű Szilvia, dr. Cserepes Cintia és dr. Mandzák-Ivanov Krisztina bírósági titkárok képviselték. A versenyzőket dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes, a törvényszék gazdasági kollégiumának vezetője, valamint dr. Körmendiné dr. Szabó Katalin, a Nyíregyházi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke készítette fel.

A versenyen az induló négy törvényszék részéről – törvényszékenként – öt csapattag plusz egy bírót játszó titkár indult. A Nyíregyházi Törvényszék csapatában a bíró szerepét Barnáné dr. Kiss Marianna töltötte be, aki már a verseny előtti napon azt a feladatot kapta, hogy egy adott keresetlevél alapján 90 percen belül tegye meg az első szükséges intézkedést minden külső segítség nélkül, az új polgári perrendtartás szabályai szerint.

A versenyt nehezítette az a körülmény, hogy a titkárok a verseny napján szembesültek azzal a ténnyel, mely szerint nem a saját törvényszékük „bírója” által vezetett tárgyaláson kell alperesként, felperesként vagy tanúként szerepet játszaniuk. A Nyíregyházi Törvényszék öt titkára a felperes, az alperes és a tanú pozícióját az Egri Törvényszék csapatának egy bírót alakító tagja által vezetett tárgyaláson töltötték be, míg Barnáné dr. Kiss Marianna – mint bíró – egy balesettel összefüggő kártérítési ügyben hozott ítéletet a debreceni versenyzők közreműködésével.

Az izgalmas versenyt követően a szakmai zsűri a Miskolci Törvényszék bírót alakító titkárát ítélte a legjobbnak, dr. Sallai Tamás, az Egri Járásbíróság elnöke mint “játékmester” értékelő szavaiban azonban kiemelte még Barnáné dr. Kiss Marianna kimagasló pervezetési teljesítményét.

Dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesének értékelése szerint a Debreceni Törvényszék országos döntőbe jutása mellett a Nyíregyházi Törvényszék csapata is kiváló színvonalú szakmai helytállásáról tett tanúságot, s alakításáért elismerő oklevéllel díjazta a csapatot.

Mind a Nyíregyházi Törvényszék bírót alakító titkára, mind a perbeli szerepeket játszó csapattagok magas szakmai színvonalon teljesítették feladatukat, s értékes tapasztalatokat szereztek.

– Sterné dr. Deák Andrea, sajtószóvivő –
hirdetés