Rászoruló hallgatók

Rászoruló hallgatók
Rászoruló hallgatók - © Fotó: Racskó Tibor
Nyíregyháza – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki “egyszeri vissza nem térítendő támogatás” elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

A pályázatot 2013. december 11-ig azok a hallgatók nyújthatták be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhellyel, első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal (Bsc, Msc, osztatlan képzés) rendelkeznek. Emellett legalább jó tanulmányi eredménnyel kell rendelkezniük és családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57.000 forintot. -

– A megadott határidőig 34 hallgató nyújtotta be pályázatát. Valamennyien megfeleltek a kritériumoknak, így a Kuratórium döntése alapján 30.000, 40.000, és 50.000 forint összegben valamennyien támogatásban részesülnek -- nyilatkozta lapunknak Kovács Zoltán, a Kuratórium elnöke. Majd megtudtuk, az alapítvány 1996-ban alakult, s azóta minden évben indíottak hasonló pályázatokat.

Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, a – jó tanulókat díjazni kell.

– Fontos, hogy a kiemelkedő diákjaink bárhol tanulnak is a világban, lehetőleg munkaválasztás előtt hazatérjenek és városunkban állapodjanak meg.
hirdetés