Rendkívüli Képviselő-testületi ülés Hajdúdorogon

Hajdúdorog – Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartott Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 19-én, melynek fő témája a megalakuló Víziközmű Szolgáltató Társuláshoz alapító tagként való csatlakozás volt.

 Csige Tamás polgármester úr elmondta, hogy Hajdúdorognak ez az utolsó lehetősége arra, hogy alapító tagként csatlakozzon a társuláshoz. A közeljövőben mindenképpen döntenie kell a városvezetésnek arról, hogy hogyan kívánja a lakosság számára szolgáltatni az ivóvizet, hiszen az Országgyűlés által elfogadott víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény kimondja, hogy 2013. január elsejétől csak a törvény által szabályozott módon történhet a szolgáltatás. Az egyik alapfeltétel szerint a szolgáltatónak 50 ezer, majd 2016-tól 150 ezer szolgáltatási egységgel kell bírnia, így Hajdúdorog a maga 6756 egységével nem láthatja el tovább ezt a feladatot. 2012. június 1-ig az önkormányzatoknak lehetőségük van az Energia Hivatal felülvizsgálata nélkül szabadon csatlakozni bármelyik szolgáltatóhoz, amelyik megfelel a törvény által előírt előirányzatoknak, ám ezt követően a lehetőségek beszűkölnek. Amelyik önkormányzat nem hozza meg 2013. január 1-ig a döntést, azok számára központilag jelölnek ki vízszolgáltatót. Hozzátette, hogy ezt a törvényt eredetileg azért alkották, hogy biztosítsák Magyarország minden lakosa számára az azonos minőségű egészséges ivóvizet, azonban hátrányosan érinti azokat a kistelepüléseket, akik képesek alacsony áron, jó minőségű saját ivóvizet előállítani.

Az ülésen részt vett Dr. Ficsor László Hajdúböszörmény város jegyzője és Will Csaba a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, akik a képviselők által feltett kérdésekre válaszoltak.

Dr. Zeleni Ferenc az iránt érdeklődött, hogy hogyan fognak módosulni a vízdíjak a társulásba való belépés után, illetve ki szedi majd be ezeket. Kranyik László is az árképzés kapcsán osztotta meg aggodalmát, mely szerint Hajdúdorog a maga 5%-os tulajdonjogával a szavazások alkalmával nem tudná megvédeni az érdekeit.

Dr. Ficsor László a fentiekre reagálva elmondta, hogy nincs könnyű helyzetben a többi önkormányzat sem, akik hozzánk hasonlóan csatlakozási szándékokról biztosították a megalakuló Víziközmű Szolgáltató Társulást. A cél viszont közös, minden település a megváltozott lehetőségekhez mérten ugyanúgy szeretné folytatni működését. A vízdíj megállapításában már sajnos nem lesz befolyása az önkormányzatoknak, hiszen azokat központi utasítás szerint fogják beállítani. Amennyiben Hajdúdorog Város Önkormányzata csatlakozik a társuláshoz, úgy van esélye megőrizni viszonylagos önállóságát, megóvni a munkahelyeit és a saját vizét inni a továbbiakban is. Amennyiben most úgy dönt, hogy nem csatlakozik, még később természetesen megteheti, de nem ennyire kedvező feltételek mellett. Hozzátette, hogy amire egy település egyedül nem képes, azt összefogással el tudják érni, ezért hajlandóak mindenféle egyéni preferenciát és garanciális elemet figyelembe venni a dokumentumok elkészítésekor. Megnyugtatásként hozzáfűzte, hogy amennyiben egy település vízműve nyereséget termel, az visszaosztásra kerülhet számára.

Will Csaba az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a fennálló lehetőségek közül ez a legkevésbé kedvezőtlen lépés, melyet az önkormányzat megtehet. A víz díja pedig így minden bizonnyal olcsóbb lesz, mint ha Hajdúdorog az állami szolgáltatótól vásárolná meg.

Görögh László osztotta Zeleni Ferenc aggodalmát, ezért kérte, hogy mindenképpen fogalmazzanak meg valamilyen záradékot a kistelepülések védelmében. Ezen felül kívánatos lenne biztosítani, hogy a hajdúdorogiak a jövőben is Hajdúdorogi vizet ihassanak.

A jegyző úr elmondta, hogy megérti az aggályokat, és épp ezért több olyan pontot is beletesznek majd az alapító okiratba, amely biztosítja, hogy ne csorbuljanak Hajdúdorog érdekei. Így pl. már 5%-os részesedési aránnyal lehetőség lesz gyűlés összehívásra, illetve a döntések meghozatalánál szükség lesz a 62% felett szavazati arány meglétére.

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, ahol a képviselők elfogadták a társulási megállapodást. Az ülésen elhangzott elemeket pedig bele kívánják majd fogalmaztatni a létrehozandó Zrt alapító okirataiba. Ezek a következők: a Hajdúdorogi munkahelyeket továbbra is hajdúdorogiak tölthetik majd be, a Hajdúdorogiak továbbra is a saját vízkészletük vizét kívánják inni, illetve a kisebb települések érdekei érvényesülhessenek a döntéshozatali mechanizmusban.
hirdetés