Rendkívüli közgyűlési ülést akar az ellenzék

Rendkívüli közgyűlési ülés összehívását kezdeményezte az Összefogás-Fidesz-MDF frakció. Ebben azt javasolták, hogy Káli Sándor polgármester március 30-ára hívja össze a közgyűlést, egyetlen napirendi ponttal: a MIVÍZ Kft. privatizációjára vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítása.

A decemberi közgyűlési ülés zárt ülésen tárgyalta a MIVÍZ Kft. privatizációját – mondta Pelczné dr. Gáll Ildikó frakcióvezető-helyettes ma reggeli sajtótájékoztatóján. – A Fidesz tilatkozott ez ellen, valamint a kft. eladása ellen is. Kifogásoltuk, hogy egy monopol helyzetben lévő közszolgáltató céget eladjon a város. Decemberben közvéleménykutatást is végeztettünk, amelyből kiderült, hogy a miskolciak 85 százaléka ellenzi a kft. privatizációját.

Az Összefogás-Fidesz-MDF frakció a megyei közigazgatási hivatalhoz fordult panaszával, amelynek a közigazgatási hivatal helyt adott – tudtuk meg a frakcióvezető-helyettestől. – A hivatal szerint is a zárt ülés elrendelésével a városvezetés megsértette a helyi önkormányzati törvényt.

Érvénytelen?

Dr. Szinay Attila önkormányzati képviselő elmondta: a legutóbbi közgyűlési ülésen szó volt a közigazgatási hivatal határozatáról, de Káli Sándor polgármester akkor jelezte, hogy ezzel nem ért egyet. „Ezért – folytatta a képviselő – egyetlen lehetőségünk maradt, mégpedig egy rendkívüli közgyűlési ülés összehívása. A polgármesternek a helyi szervezeti és működési szabályzat értelmében három napon belül össze kell hívnia a kögyűlési ülést. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az azt jelentené, hogy Káli Sándor törvénytelenségre törvénytelenséggel válaszol” – vélekedett dr. Szinay Attila.

Az Összefogás-Fidesz-MDf által készített indítványban határozati javaslat is szerepel, amely szerint a közgyűlési ülés nyilvánítsa eredménytelennek a MIVÍZ Kft. maximum 49,9 százalékos üzletrészének értékesítésére vonatkozó pályázatot.

NSzR

Mire hivatkozik a polgármester?

Megpróbáltuk megtudni, hogy milyen jogszabályra hivatkozik Káli Sándor. Az „első körben” nem jártunk sikerrel, igaz, nem akadt kalauzunk. Az önkormányzat SZMSZ-ében a 15. és 17. paragrafusban, amely e témakörrel foglalkozik, nem volt utalás az aláírás eredetiségének szükségességére. A „második kör” után bebizonyosodott: okkal kifogásolta a kezdeményezést a polgármester. Dr. Mihalecz Péter aljegyző arról tájékoztatta hétfőn délután az Észak-Magyarországot, hogy a szervezeti és működési szabályzat 26. szakasz 3. bekezdése rendelkezik az aláírás eredetiségéről.

Azóta egyébként az ellenzéki frakció szabályosan is benyújtotta javaslatát.

Az önkormányzat SZMSZ-ét letölthetik a Borsod Online-ról. (A miskolci önkormányzat szervezeti és működési szabályzata), a dokumentumban kiemeltük (a 15. és 17. paragrafusban) az idevonatkozó előírásokat.

 
Fénymásolt vagy eredeti?
Az Összefogás – Fidesz – MDF frakció rendkívüli közgyűlési javaslatára Káli Sándor polgármester ma délelőtt az Észak-Magyarország szerkesztőségébe eljutatott válasza a következő: „A kezdeményező képviselők által hozzám elküldött levél és az ahhoz csatolt napirendi javaslat aláírási lapja csak másolatban és nem eredeti formában tartalmazza a képviselők aláírását. Rendkívüli közgyűlést kezdeményezni csak eredeti aláírásokkal lehet.
A miskolci közgyűlés elnökeként – az eredeti aláírásokkal beérkező indítvány esetén – a törvény által előírt módon fogok eljárni.”
Megkédzetük dr. Szinay Attila önkormányzati képviselőt, hogy mi a véleménye a polgármester válaszáról: „A jogszabály nem írja elő, hogy nem lehet fénymásolatban beadni az indítványt, hiszen elektronikusan is benyújtható. Törvénytelennek tartom Káli Sándor válaszát, de ennek ellenére még a mai napon átadom a polgármesternek az eredeti indítványt is.”
hirdetés