Sikeres uniós pályázás

A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet segítségével valósul meg.

A Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Európai Uniós Pályázat a kompetencia-alapú oktatás elterjesztésére,77,5 millió forintos támogatással. Az Észak – Magyarországi Régióban (Heves, Nógrád, Borsod) egyetlenként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet látja majd el a feladatot borsodi szinten a megyei önkormányzat támogatásával .

A programban érdekelt 10 többcélú kistérségi társulás, 51 intézmény, 382 résztvevő és a társulások: Edelény, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Miskolc, Ózd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tiszaújváros. Az óvodák és iskolák pedagógusai, igazgatói, a fenntartók képviselői az érintettek. A cél ugyanis a pedagógusok felkészítése a kompetencia-alapú oktatásra. Arra, hogy a tárgyi ismeretek átadásának túlsúlya helyett képességek, készségek fejlesztése történjen az iskolában. Ez paradigmaváltást jelent a magyar közoktatásban: a jelenlegi (majdnem kizárólagos) ismeret átadás helyett a tanulás – tanítás középpontjába az egyéni képességek fejlesztése, a gyakorlatban hasznosítható tudás átadása-átvétele kerül. A képességek fejlesztésén belül kiemelkedő területek: szövegértés, matematikai – logika, idegennyelv, info-kommunikációs technológia, életpálya-építés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák.

A pedagógiai intézet munkatársai képzők képzése programon vesznek részt a következő témákban: A SULINOVA (OM háttérintézménye) által kifejlesztett óvodai és iskolai programcsomagok tartalma, az SDT (SULINET Digitális Tudásbázis) és egyéb digitális tartalmak. Módszertani témák: pl. kooperatív tanulás, projektmódszer, multimédia, info-kommunikációs módszerek, differenciált oktatás, egyéni fejlesztés. A képzett munkatársak térítésmentesen adják át a már meglévő és megszerzett tudást A megye pedagógusainak ( Ez 120 óra akkreditált képzést jelent pedagógusonként).Az intézményvezetők számára szervezetfejlesztés, projektmenedzsment témákban lesznek képzések A fenntartók részére érzékenyítő foglalkozásokat tartanak, amelyek keretén belül a kompetencia-alapú oktatás alapelveit, céljait, módszereit ismertetik meg a képzők.Megtörténik a tanultak felhasználása és beépítése az intézmények pedagógiai programjába mentorok segítségével.

Hálózatépítés

A fenntarthatóságot segíti az intézet a módszerek, a kompetencia-fejlesztés további elterjesztésével: hálózatot épít ki a megyében az elterjesztésre. A bázisintézmények tudásának, tapasztalatainak, jó gyakorlatának átadását fogja elősegíteni a programba még nem bekapcsolódott intézményekben. A projekt időtartama: 24 hónap

BGy
hirdetés