Sok tekintetben példaképünk lehet Szűz Mária választott vitéze, László

Akt.:
Sok tekintetben példaképünk lehet Szűz Mária választott vitéze, László
Kisvárda – Kisvárda bebizonyította, hogy hittel és közös erőfeszítéssel ragyogó eredmények érhetők el.

A történelmi zászlók bevonulásával és a Himnusz közös eléneklésével folytatódott a megyenapi ünnepség péntek délután Kisvárdán, a Várszínház és Művészetek Házában.

Szent László példája fénylő csillag minden nemzedéknek.” Seszták Oszkár

– „A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett.’’ – idézte Prohászka Ottokár szavait a Szent László-emlékév kapcsán Leleszi Tibor, a házigazda város polgármestere, méltatva az uralkodó munkásságát és sok tekintetben példaértékű nagyságát. A településvezető rámutatott: az emlékév és a megyenapi ünnepség is ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a hit, az erő és a lélek erejével mi mindenre lehetünk képesek.

4

Elhangzott: az élet számtalan kihívással és küzdelemmel jár, önfegyelmet és sok-sok bátor döntést igényel. Szent László nem félt cselekedni, kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.

A szent lovagkirály

A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.” Dr. Seszták Miklós

A nívós kulturális műsorukkal nagy sikert arató Szent László Katolikus Szakgimnázium és Általános iskola diákjainak előadása rávilágított: az isteni gondviselés különös intézkedésének köszönhető, hogy Szent Lászlót adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után, uralkodása pedig sorsdöntő volt népe történelmében.

5

– A szent lovagkirály hatása az idők folyamán csak növekedett, a szentháromság szolgájaként, Szűz Mária választott vitézeként emlegették a halála után, példája pedig fénylő csillag maradt minden nemzedéknek – mutatott rá beszédében Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, majd elismeréssel szólt Kisvárdáról, mely bebizonyította, hogy hittel és közös erőfeszítéssel ragyogó eredmények érhetők el úgy a foglalkoztatás, mint a városfejlesztés és kulturális élet felvirágoztatása terén.

file6v01725x4bkwlea3a4p

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Szent László elhivatottságát, a haza iránti elkötelezettségét emelte ki, majd Ottlik Gézát idézte, miszerint „A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.”

Az ünnepség a megyei kitüntetések átadásával folytatódott, s koszorúzással zárult a Szent László-lovasszobornál.

1

– KM-PI –


Kitüntetettek

Pro Comitatu-díj: Bardi Béla, Gyulaháza polgármestere, dr. Bene János történész-muzeológus

Pro Comitatu-díj (posztumusz): Kozma Péter volt kormánymegbízott

Kozma Pál-díj: Harsányi Gergely válogatott kézilabdázó

Gaál Lajos-díj: Pál István népzenész

Lónyay Menyhért-díj: Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa

Westsik Vilmos-díj: id. Baracsi Endre falugazdász

Kiss Áron-díj: Bartha Dénes középiskolai tanár

Kállay András-díj: dr. Éliás Tünde járási hivatalvezető

Korányi Frigyes-díj: dr. Kolozsy Zoltán urológus

Újlaky István-díj: a nyírteleki Kedvesház Kollégium

Kovács József-díj: Szekér Lászlóné középiskolai tanár

Szentpétery Zsigmond-díj: Szabolcs Néptáncegyüttes

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés emlékplakettje: Lengyel Szabolcs, a Tőkés László Alapítvány kuratóriumának elnöke

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés ezüst emlékérme: Bíró Gábor, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igazgatója

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés ezüst emlékérme: dr. Vonza András állatorvos

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés bronz emlékérme: dr. Tarcsáné Takács Beatrix Brigitta, a Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés bronz emlékérme: Tukacs László, a túristvándi Molnár Mátyás általános iskola tanítója

Szent László királyt ábrázoló ezüstérem: dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
hirdetés