Sokszemközt a szakképzésről

By Nyéki Zsolt
Akt.:
TOP 100 Klub
TOP 100 Klub
Nyíregyháza – Aktuális gazdasági kérdések kerülnek napirendre a Kelet-Magyarország legutóbbi TOP 100 Klub rendezvényén, amelyet a téma fontosságára tekintettel is Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal közösen szervezett meg a lap. Ezúttal a szakképzés múltjáról, jelenéről, és ami a legfontosabb a jövőjéről osztották meg észrevételeiket, javaslataikat és terveiket a jelenlévők.

A legutóbbi találkozón merült fel az igény, hogy egy külön fórum foglalkozzon a szakképzéssel, az érintettek közösen vitassák meg, hogyan lehet a munkaerő-piaci igényekhez igazítani a képzést.

– Ez az a téma, ami mindenkinek fontos és érint nemcsak a cégek és munkáltatók oldaláról, hanem az oktatási rendszert és a családokat is – említtette dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, s egyben meg is indokolta, miért lett a Városháza a házigazdája és helyszíne a fórumnak. Mint fogalmazott: szerencsés a témaválasztás, hiszen a köznevelési, a szakképzési és a felsőoktatási, valamint a kamarai törvény változásai új elvárásokat és lehetőségeket teremtenek, melyeket a legjobban kell kihasználni a foglalkoztatás növelése, a szakemberképzés színvonalának javítása érdekében. Ebben fontos szerepe van a vállalkozó szektornak, a munkaadóknak.

Befizetések, visszaigénylések

– Az állam a javunkat akarja, de mi nem adjuk – ezzel a mondattal zárta a szakképzési hozzájárulás lehetőségeiről és veszélyeiről szóló előadását dr. Kvancz József, a Nyíregyházi Főiskola tanára, aki a vonatkozó törvények és kormányrendelet változásait foglalta össze. Olyan fontos kérdéseket említett prezentációjában, mint azt, hogy kinek nem kell a hozzájárulást megfizetni, mekkora annak a mértéke és hogyan kell kiszámítani.

– A jogszabály értelmében a szakképzési hozzájárulás pénzbeli befizetés révén vagy gyakorlati képzés szervezésével teljesíthető. Ez utóbbi lehet a szakképző iskola és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás, tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés, vagy a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezése – sorolta a főiskolai tanár. A gyakorlatigényes alapképzés kapcsán megemlítette, csak olyan szak esetében van erre lehetőség, ahol államilag finanszírozott férőhelyek vannak. Példaként elmondta, a Nyíregyházi Főiskolán közgazdász képzésére ez nem vonatkozik, mert alapszakon nincs államilag finanszírozott létszámuk közgazdászképzésre.

Szigorúbb feltételek mellett

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékese, Kajdy József elmondta: ők folyamatosan rendeznek különböző fórumokat, de emellett a közelmúltban kérdőíves módszerrel is érdeklődtek a cégek munkaerő-piaci igényeiről és lehetőségeiről. A kamara szakképzési vezetője az új szakképzési törvény változásáról is beszélt. – Az új jogszabállyal közeledett egymáshoz a gazdasági igény és a szakképzés. Eddig sok gondot jelentett az előfinanszírozás és a hiányos előképzettség, de a mulasztásokkal kapcsolatos problémák kezelése is, nem beszélve a bürokratikus adminisztrációról.

A jövőben meg kellene duplázni a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervek számát, mert a mostani kilencezer nagyon kevés. Örvendetes, hogy növekszik ezentúl a gyakorlati órák száma, amivel csökkenhet a téves foglalkoztatás veszélye. A tanuló ezentúl 20%-os mulasztás után már nem léphet magasabb évfolyamba – tette hozzá Kajdy József, aki beszélt még a rendes és a rendkívüli felmondással kapcsolatos változásokról is. Előadásából kiderült még: új képzési színterek jelennek meg 2013. január elsejétől, és fontos változás az is, miszerint a nyilvántartás ezentúl a kamara feladata lesz, az elszámolást viszont a NAV szakemberei végzik majd.

Együttműködés minden szinten

A Lego Manufacturing Kft. HR vezetője, Tóth Csaba prezentációja címének a „Csak a legjobb lehet elég jó” címet adta. – Nem lehet manapság egy jó szakembert csak úgy leakasztani a fogasról, így vállalatunk kiemelt projektként kezeli a szakképzést. Ezért is fogtunk össze a Wesselényivel és az Inczédyvel, ahol műanyag-feldolgozókat és szerszámkészítőket képeznek a Lego-nak. Szeretnénk ezekben a szakközépiskolákban minden évben 10-12 fiatal képzését biztosítani, és elérni azt, hogy a piaci igények és a szakképzés irányvonala végre valóban találkozhasson egymással. Ehhez azonban szorosabb együttműködésre és hatékonyabb kommunikációra lenne szükség mind vállalkozás és vállalkozás, mind pedig a vállalkozás és a képzőhely között – emelte ki gondolatébresztő hozzászólásában Tóth Csaba, aki az iparkamarához intézett kérdésében afelől érdeklődött: milyen módon próbálják szorosabbra fűzni a kapcsolatot a megye cégeivel, és hogyan próbálják ezen vállalkozások igényeit felmérni.

Egy mondatban

Batizi Tamás (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kabinetiroda vezetője) köszönetet mondott azon cégeknek, vállalkozóknak és vállalkozásoknak, melyek a helyi sportegyesületeket támogatták. Ígéretet tett arra, hogy egy városnéző túrán bemutatják, mit valósítottak meg a befizetett összegből.

Hársfalvi Péter  (Aktuál Bau Kft.) szerint az utóbbi időben jelentősen csökkent a szakképzésre jelentkezők száma.

Szaszala László (Olaj Fák Üzemanyagforgalmazó Kft.) a feketegazdaság veszélyeire és a körbetartozások miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő tisztességes vállalkozások helyzetére figyelmeztetett.

Radvánszki László  (Gold Cars Kft.) elismerte, hogy mindenkinek szüksége van a jól képzett munkaerőre, azonban a kisebb cégeknél és bizonyos szakmák esetében munkaerőtöbblet, túlkínálat van.
hirdetés