Összefogtak és nagyon sokat nyertek

Összefogtak és nagyon sokat nyertek
A Tokaj Világörökségéért Projekt milliárdos nagyságrendben hozott pénzt a konyhára.

Tizenhárom Tokaji Borvidékez tartozó település olyan térségi összefogáson alapuló turizmusfejlesztési együttműködést dolgozott ki, amelyben tizenhat projekt fejlesztése körvonalazódott. Az elképzelések egy hányada kifejezetten a bor témájára, egy másik jelentős része az aktív és a kulturális szabadidő eltöltésére épültek.

Az Észak-Magyarországi Régióban elnyerhető 1,5 milliárd forintos maximális pályázati támogatás miatt a projektelemek két külön pályázatban kerültek benyújtásra (Összefogással Tokaj Világörökségéért I és II.), mivel azok több mint kétmilliárd forintot tettek ki. Az ÖTV I. pályázat öt önkormányzat hat fejlesztési projektjét, míg az ÖTV II. pályázat kilenc önkormányzat tíz fejlesztési projektjét tartalmazza (egy település egy-egy projektelemmel mindkét pályázatban szerepelt).

Tekintettel arra, hogy a Világörökségi területre még nem készült turizmusfejlesztési koncepció és program, a pályázat részeként kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány megkísérelte ezt az űrt kitölteni azáltal, hogy helyzetelemzésében a jövőkép, és a fejlesztési célrendszer meghatározásakor a borvidék egészével foglalkozott, majd csak a fejlesztések bemutatásánál korlátozódott a tizenhárom település tizenhat projektjére (ÖTV I és II.). Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány tehát jó alapot ad a borvidék – remélhetőleg közeljövőben kidolgozásra kerülő – turizmusfejlesztési tanulmányához, melynek csupán egy vékony szeletét képezik majd a pályázat keretében részletesen kidolgozott fejlesztések. A helyzetértékelés során interjúk készültek az önkormányzatok képviselőivel, és turisztikai-borászati szakemberekkel, elemezték a térség fejlesztési dokumentumait, nemzetközi példákat, illetve KSH adatokat veséztek ki, műhelytalálkozókat szerveztek.

A KSH adatok elemzését nehezítette, hogy a térség nem rendelkezik összesített statisztikai adatokkal, így településenkénti adatokat használtak fel. A tokaji borvidékre megállapítható összességében, hogy a turisztikai keresletre jelenleg az erős – elsősorban nyárra koncentrálódó – szezonalítás jellemző.

– Már az unióba történő belépést megelőzően generálódott a projekt, én kaptam megbízást arra, hogy – megbeszélve a polgármesterekkel – találjunk ki ésszerű programot a pátria érdekében – sorolja Májer János tokaji polgármester. – Nem csak a kistérségben gondolkodtam, mert ha a világörökséget vesszük alapul, feltétlenül ide kell sorolni Sárospatak és Sátoraljaújhely vonzáskörzetét is. A pályázatban meg kellett jelölni a végrehajtó szervet, ez lett a Tokaji Mikrorégióért Alapítvány, Májer József bodrogkeresztúri polgármester elnöklete mellett. Tehát arról van szó, hogy miután kihirdették a pályázati eredményt, az adminisztrációs, generációs dolgokat az alapítvány intézi, ugyanis az elmúlt évek alatt rendkívül nagy rutinra tettek szert a munkatársak.

A világörökségi cím önmagában nem oldja meg a térség problémáit, a ranggal járó növekvő ismertség a korábbinál is több felelősséget ró a borvidékre, tekintettel a növekvő turistaszámra. A cím elnyerése fejlesztési „kényszerpályára” állította a térséget – nincs alternatívája – hiszen nem engedhető meg hosszú távon, hogy egy turisztikai térség folyamatosan alulteljesítse látogatói elvárásait. A növekvő ismertség nagyobb arányú turistaforgalmat eredményezhet, igényesebb, magasabb költési hajlandósággal rendelkező turisták látogathatják ezeket a helyszíneket, ezért szükséges az infra- és szuprastruktúra kiépítése, mint pl. a látogatóközpontok létrehozása.

Ugyanakkor javítani kell a vendégfogadás feltételein, erősíteni illik az eredetileg nem turisztikai céllal létrejött borospincék vendégfogadási feltételeit, a rendezvények szervezését, erősíteni kell a gasztronómiai kínálatot, kialakítást igényel a konferenciák, szemináriumok és képzések lebonyolításához szükséges alapinfrastruktúra, szükség van az egyedi kínálati elemek megjelenítésére, kialakítására, az erős térségi együttműködésre és marketingre. A két pályázat keretében közel kétmilliárd-százötvenmillió forint támogatást nyert a projekt, az érintett önkormányzatok a fejlesztés teljes bruttó költségének 2,5%-át, – mint önerőt – a pályázati útmutatóval összhangban vállalták, melyet a fejlesztésekkel arányosan osztottak meg egymás között. Az „Összefogással Tokaj Világörökségéért I. és II.” nyertes pályázatok támogatási szerződését az Önkormányzatok már aláírták, a kivitelezés – az ütemezés szerint – 2007 első felében fejeződik be.

A tanácsadó számára eredetileg átadott projektelemeket szakmai-, tulajdoni-, és hatósági szempontból, továbbá a ROP útmutatóhoz és a releváns fejlesztési dokumentációkhoz való illeszkedésvizsgálat miatt több ponton megváltoztatták. Az eredeti projektelemek egy része kiesett és helyette más került támogatásra, másik részét pedig átdolgozták. Végül kialakultak a végleges projektelemek.

Tokajban a volt szociális otthon épületének rekonstrukciójával Tokaj-hegyaljai Borok Háza kerül kialakításra cirka háromszáz négyzetméteren, lesz itt fogadócentrum, tárgyalók, konferencia- és szemináriumtermek, irodahelyiségek, borkatakomba, kiállítási helyiségek.

A fejlesztés költségei az épület mellett magukban foglalják a kert rendezését is. A borturisztikai centrum kialakítása jelentősen hozzájárul a világörökségi terület névadó településén a turisták jobb tájékoztatásához, továbbá a borhoz kapcsolódó szabadidős és szakmai rendezvények szervezéséhez.

Sárospatakon a Rákóczi Várbástya rekonstrukciójával a helyi történelemhez kötődő látványbástya kialakítása kap fontos szerepet. A négyszintesre tervezett bástya kazamata szintjén képzeletbeli történelmi időutazást élhetnek át a látogatók, amely a Rózsakeresztes társaság világnézetét tükrözi. Az utcaszinten fogadóbázis, kávézó, és turisztikai információs centrum kerülne kialakításra. Az első szint az interaktív innovációs látványtár helyszíne, ahol találmányok, és „képtelen tárgyak” kerülnének ötletgazdag módon bemutatásra. A második szint a „Jövő Háza”, ahol konferenciaterem, digitális mű-terem (számítógépes grafikák, fotók, kortárs kiállítások), és Egér szoba (Internet kapcsolat) kerülnének kialakításra. A Vízi-kapu területét szabadtéri rendezvénytérré alakítják, így 7-10 ezer fő befogadására válik alkalmassá a Vár és a Bodrog között húzódó terület.

Sátoraljaújhelyen a Magyar nyelv múzeuma megközelítőleg ezerötszáz négyzetméteren, Kazinczy emlék-mauzóleuma mellett kerülne kialakításra. A fejlesztés építészeti vonatkozásai mellett megvalósul a terep rendezése, térvilágítás kiépítése, parkolóhelyek kialakítása, továbbá tizenötmillió forint értékben a kiállítást segítő berendezések beszerzése. A fejlesztéssel országos szinten is egyedülálló vonzerő alakul ki, amely alkalmas speciális célcsoportok megszólítására, illetve a már térségben tartózkodó turisták szabadidőtöltésének komplexebbé tételére.

Szerencsen Világörökségi kapuzat és Turisztikai Fogadóépület kialakítását tervezik a 37-es főút felett, egy megközelítőleg 200 négyzetméter nagyságú épülettel egybekötve, ami információs-marketing funkciót tölt be kávézóval, vizesblokkal. A fejlesztés – az épület mellett – magában foglal egy kapuépítményt, közműfejlesztést, terep- és környezetrendezést, parkolók és térburkolatok kialakítását, továbbá utcabútorok kihelyezését. A fejlesztéssel olyan turisztikai információs- és fogadóbázis alakul ki, amely alkalmas a főváros felől történő közúti közlekedés megállítására és térségi kapu funkció betöltésére.

Képtelenség felsorolni a települések minden fejlesztését, de ragadjunk ki egyet-egyet. Tarcalon a Tarcali Borok Háza valósulhat meg, Bodrogkisfaludon Főteret építenek, kiállító épületet újítanak fel, Bodrogkeresztúrban a – volt zsinagóga épületében – vízi- és kerékpáros turisztikai információs centrumot valósítanak meg, továbbá kilátót építenek. Legyesbényén Községi Borházat, Mádon pihenőparkot építenek a Szilvásfürdőben, Monokon a Kálváriát és a Zarándokhelyet fejlesztik. Szegiben vízi-turisztikai bázist és kiállítóteret alakítanak ki, Szegilongon az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg romos állapotú tájház borházzá történő átalakításán, Tolcsván a Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza létrehozásán fáradoznak.
hirdetés