Súlyos gazdálkodási szabálytalanságok: a Nyíregyházi Egyetem vitatja az ÁSZ jelentését

Az intézmény alapvető érdeke a szabályos működés
Az intézmény alapvető érdeke a szabályos működés - © Fotó: KM-archív
Nyíregyháza – Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2014-ben és 2015-ben a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését elvégezte, a szervezet az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel.

Javaslatokat tettek, amelyek célja az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodására vonatkozó előírásainak megerősítése, valamint a gazdálkodás irányításának átalakítása volt.

A számvevőszék 2015 februárjában hozta nyilvánosságra a Nyíregyházi Főiskola 2009–2013 közötti gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés során azt vizsgálták, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az intézmény végrehajtotta-e. A számvevőszék szerint az egyetem a meghatározott tizenkét feladatból ötöt határidőben, hármat pedig részben végrehajtott, négyet azonban nem teljesítettek.

A jelentés szerint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén korábban feltárt hiányosságok továbbra is fennállnak, és veszélyeztetik a kifizetések szabályosságát. Azt írják, az intézmény a hallgatói költségtérítéseket nem támasztotta alá önköltségszámítással, így a korábban jelzett hiányosság jelenleg is fennáll. Az ÁSZ szerint a kockázatkezelés folyamatát ugyan kialakították és felülvizsgálták, de továbbra sem mérték fel és állapították meg az egyetem tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, az ellenőrzési jelentésekben leírt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére pedig nem készült minden esetben intézkedési terv. Az ÁSZ figyelemfelhívó levélben fordul a kancellárhoz, hogy szüntesse meg a feltárt hiányosságokat.

Tényszerűen cáfolhatók

Megkerestük a Nyíregyházi Egyetem kancellárját, aki lapunknak azt mondta: a Nyíregyházi Egyetem (2015. december 31-éig Nyíregyházi Főiskola) alapvető érdeke a törvényes és szabályos működés. Dr. Kvancz József hozzátette: a számvevőszék korábban a 2009–2013 közötti időszakot ellenőrizte, amire 2014-ben intézkedési tervet kellett összeállítani, azt az ellenőrző szerv el is fogadta – ennek a megvalósulását vizsgálták most. – A tervezett megállapításokat előzetesen véleményezte az egyetem, azokat már akkor is vitattuk és jelenleg is vitatjuk, egy kivétellel okirati bizonyítékokkal tételesen cáfoltuk. Sajnos az ellenőrzést végző ÁSZ az észrevételeinket elutasította.

Álláspontom értelmében – valamint a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján – a jelentésben foglalt megállapítások – egy kivétellel – tényszerűen cáfolhatók. Bár közvetlenül nem kapcsolódik az ellenőrzéshez, de szeretném megjegyezni, hogy intézményünkben egy időben három ÁSZ-ellenőrzés is folyt, ezenkívül egy tulajdonosi és több belső ellenőrzés is volt hasonló témában, ám ilyen tartalmú megállapításokat nem tettek – mondta el a kancellár.

KM


Nyíregyháza - Az Állami Számvevőszék befejezte a Nyíregyházi Egyetem utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az Egyetem az intézkedési tervben meghatározott 12 feladatból öt feladatot határidőben, három feladatot részben, négy feladatot nem hajtottak végre. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása te...
hirdetés