Szabolcs Volán – „Ellátottak utazási utalványa”

A 2011/2012. évi Nyugdíjasok utazási utalványa érvényességének meghosszabbításáról, az új „Ellátottak utazási utalványa” rendszeresítéséről és a tanulók utazási kedvezményének feltételeiről tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Szabolcs Volán Zrt. vezetősége: dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató, Lövei Tamás helyi személyszállítási igazgató és Kató József közszolgáltatási irodavezető.

A nyugdíjrendszer átalakításából adódó utazási kedvezmények változásait a 2012. január 1-jén megjelent a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az „Ellátottak utazási utalványához” kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételei az alábbiak:

A nem öregségi nyugdíjban részesülő személyek az új előírások szerint 2012. január 1-jétől nem minősülnek nyugdíjasnak, a korábban már megállapított nyugellátásokat a továbbiakban más jogcímen folyósítják számukra.

A rendeletmódosítás egyértelművé teszi, hogy az új szabályozás szerint rokkantsági ellátásban részesülők közül a korábbi előírások alapján I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjra jogosultak minden korlátozás nélkül élhetnek a nyugdíjasok számára biztosított kedvezményekkel. Ebbe a körbe tartoznak azok is, akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30 százalékos mértékű.

Változatlan formában maradnak fenn azoknak a 2011. december 31-ig 57. életévüket betöltött személyeknek a kedvezményei is, akik 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban, III. csoportos rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesültek.

16+2 utazási kedvezmény

Helyközi közlekedésben a jogosultak körében a továbbiakban is évi 16+2 utazási kedvezmény lehetőséget jelent jegyvásárlás esetén a helyközi közlekedésben. A tavaly kiállított „Nyugdíjasok utazási utalványa” az átmeneti időszak zavartalansága érdekében egy hónappal tovább, 2012. április 30-ig használható kedvezményes utazáshoz. A már teljesen felhasznált utalványok (amelyekkel már mind a lehetséges 16+2 alkalommal megtörtént a kedvezményes utazás) további kedvezményes utazásokra nem jogosítanak.

Akik a 2011/2012. évi „Nyugdíjasok utazási utalványát” már teljes egészében felhasználták, a felhasználási idő meghosszabbításának kedvezményével április 1-jétől nem tudnak élni. Mivel az új típusú utalványt majd csak április közepén kapják meg, a közelgő húsvéti ünnepekre tervezett utazások miatt az érintettek egyedi kérelemmel/megkereséssel fordulhatnak a megyei/fővárosi kormányhivatalok nyugdíjfolyósító igazgatóságaihoz. A folyósító szerv az utazási kedvezményre való jogosultság bizonyítására hatósági igazolást ad ki, amely 2012. április hónapban két alkalommal 50 %-os kedvezményű utazási lehetőséget biztosít.

Az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság az új elnevezésű, a kedvezményre való jogosultságot igazoló „Ellátottak utazási utalványá-t” rövid időn belül elkészítteti és megkezdi kiküldését a kedvezményre jogosultak részére. Új utalványt csak a most megjelent, 44/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben utazási kedvezményre jogosultként megnevezett személyek kapnak, tehát a kedvezményre való jogosultság igazolását – mind a helyközi, mind a helyi közlekedésben – az érintett személy az „Ellátottak utazási utalványával” és személyazonossága igazolásával bizonyíthatja.

Nyugdíjasok utazási utalványa

Az utalványok kézhezvételüktől kezdve 2013. március 31-ig érvényesek.

Az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság tájékoztatása szerint még az előző hónapban kiküldésre került kb. 300 000 db 2013. március 31-ig szóló érvényesítést tartalmazó „Nyugdíjasok utazási utalványa”. Ezeket az utalványokat a Nyugdíjbiztosító érvénytelennek minősíti és erről az új „Ellátottak utazási utalványa” megküldésekor tájékoztatta az érintetteket. A 2012-2013. évi időszakra csak a jogszabályban meghatározott „Ellátottak utazási utalványa” jogosít utazási kedvezményre.

Helyi közlekedésben tekintettel arra, hogy az eddig a helyi közlekedésben is a kedvezményre való jogosultságot igazoló „Nyugdíjasok utazási utalványa” érvényességét meghosszabbították április hónap végéig a helyi menetrend szerinti személyszállításban a társaságunk által korábban kiadott fényképes nyugdíjas bérlet váltására jogosító „Igazolvány”-ok továbbra is jogosítanak a kedvezményes bérlet használatára. Érvényességi idejük lejártáig ezekkel az igazolványokkal 2012. április 30-a után is használhatók azok a bérletek, amelyek érvényessége 2012. április 30-án vagy azt megelőzően kezdődött meg.

Kedvezményre jogosultak igazolványának felülvizsgálata

Tekintettel arra, hogy a nyugdíjasok kedvezményére való jogosultak köre eddig bővebb volt, továbbá a helyi személyszállításban más jogcímen (rokkantsági járadék, aktív korúak ellátása) is vannak ugyanerre a kedvezményre jogosultak, akik részére a közlekedési társaságok formában és tartalomban azonos fényképes igazolványt adtak ki a helyi közlekedési hálózatokra szóló bérlet használatához, jelenleg az igazolványból nem állapítható meg, hogy tulajdonosaik továbbra is jogosultak-e a kedvezményes bérlet használatára vagy sem.

Ezért szükségessé válik a kiadott fényképes igazolványok 2012. május 1-től a továbbra is kedvezményre jogosultak igazolványának felülvizsgálata vagy új igazolvánnyal való ellátása, ha a megváltozott szabályok szerinti jogosultságukat igazolják. A felülvizsgálat vagy új igazolványok kiadása az újonnan kiadásra kerülő „Ellátottak utazási utalványa” és tulajdonosuk személyazonossága igazolásával történhet, egyéb jogosultak részére pedig az arra előírt igazolások bemutatásával és a személyazonosság igazolásával.

A fenti fényképes igazolványok kiadására várhatóan április hónap első felétől kerülhet sor folyamatosan, azt követően, hogy az érintettek az új „Ellátottak utazási utalványát” kézhez kapják.

A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében a megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül pótdíjat fizet az aki az utazás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud.
hirdetés