Számítanak a szakmai tudásukra

Akt.:
Balogh Zoltán
Balogh Zoltán - © Fotó: KM-archív
Nyíregyháza – Megyénk kiváló szakemberei is bekerültek az országos szakmai kollégium 12 tagú grémiumaiba.

Korábban, 2010 előtt már működtek, most ismét megalakultak a Szociálpolitikai Tanács szakmai kollégiumai, melyek tagjai a megbízólevelüket már átvették Budapesten.

Látják a „rögvalóságot”

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az eseményen úgy fogalmazott: kollégiumok tagjai mindig azt keresik, miként tudnák megújítani az ellátást, a gondozást, a szolgáltatást a segítségre, támogatásra várókért. Hét kollégium alakult, mindegyik tizenkét taggal. Foglalkoznak az idősek, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a szociális és gyámügyi igazgatás, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás ügyeivel.

A szakmai kollégiumok a minisztérium és az ágazat vezetésének közvetlen tanácsadó testületei, valamint a szakmafejlesztés csúcspontjai lesznek, azok vesznek részt a kollégiumok munkájában, akik a lehető legjobban átlátják egy adott szakterület összefüggéseit, a terület „rögvalóságát” éppúgy, mint a korszerű szakirodalmat, a kutatási eredményeket vagy a szakemberek helyzetét, és ezekből vonnak le következtetéseket, tesznek javaslatokat a tárca számára.

Otthont a hajléktalanoknak

A Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium tagja lett dr. Szoboszlai Katalin, a több mint két évtizede utcai hajléktalanellátással foglalkozó nyíregyházi Periféria Egyesület alapítója, elnöke.

– Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke keresett meg a felkéréssel, hogy részt vennék-e a szakmai kollégium munkájában, én pedig igent mondtam – árulta el lapunknak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tanszékvezető főiskolai docense –, hiszen korábban az országos hajléktalan­ügyi tanácsban már dolgoztunk együtt. A kollégiumba olyan szervezetek – Baptista Szeretetszolgálat, Hajléktalanokért Közalapítvány, Támasz, Menhely Alapítvány, Habitat for Humanity – képviselői kaptak meghívást, amelyek hosszú évek, évtizedek óta az otthon nélkül maradt emberek életkörülményeinek javításán dolgoznak.

– A hajléktalanság és a lakhatás kérdése szorosan összekapcsolódik, éppen ezért a kollégium fontos feladata lehet, hogyan teremthető meg annak a feltételrendszere, hogy a fedél nélkül maradtaknak újra otthonuk legyen és fenn is tudják azt tartani – mondta a nyíregyházi szakember. – Ehhez lakásokra van szükség, azonban szociális bérlakásprogramja ma Magyarországon egyetlen városnak, de még a fővárosnak sincs, noha a hajléktalanságból kikerülés első és legfontosabb lépését ez jelenthetné, ugyanis a piaci alapú albérletek nem sok lehetőséget adnak a hajléktalanoknak. További cél és feladat lehet, hogy a munkájukat és otthonukat veszített emberek visszatérhessenek a munkaerőpiacra és esélyük legyen „drágább” albérletet is fenntartani. Mindehhez nagyon sok szociális munkára is szükség van, mert komoly feladat, és sok esetben nagy kihívás visszavezetni a hajléktalan embereket a társadalomba, de ez a feladatunk, a küldetésünk, és bízom benne, közösen még több eredményt érhetünk majd el.

Megváltozott munkaképesség

A Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma tagjává választották Balogh Zoltánt, a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kft. vezérigazgatóját.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Balog Zoltán kért fel, hogy legyek a szakmai kollégium tagja – tudtuk meg a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnökétől, címzetes főiskolai docenstől. A felkérés hátterében pedig annak a több mint három évtizedes szakmai munkának, tudásnak és tapasztalatnak az elismerése is ott van, amit az akkor az országban nyolcadikként alapított, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cég elért. A szakmai kollégium 12 tagú grémiumában megtalálható az egyetemi oktató, az egyház, a kis civil szervezetet és az állami vállalatokat képviselő szakember, Balogh Zoltán a szintén megyei kötődésű Becker Györgyöt, a PIREMON volt vezérigazgatóját kérte arra (hat tagot a szaktárca vezetője kért fel, akik meghívhattak még egy-egy szakembert), vegyen részt a kollégium munkájában.

– Amikor a START-ot meg­alapítottuk 8, jelenleg 328 cég foglalkoztat megváltozott munkaképességű embereket, a számuk eléri a 30 ezret, de fontos cél, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók védett körülmények közötti és nyíltpiaci foglalkoztatása még eredményesebb legyen, élethelyzetük javuljon. Ehhez elengedhetetlen a képzésük javítása, a megmaradt képességüknek, készségüknek megfelelő új szakismeretek megszerzése, vagy a meglévő tudásuk finomítása. A munkaerőhiány nemcsak az elsődleges munkaerőpiacon, hanem elsősorban a hiányszakmákban a csökkent munkaképességekkel rendelkezők körében is jelenlévő probléma. A gyakorlati oldalt jól ismerve, a megoldáshoz kell a kollégium tagjainak szakmai javaslatokat tenniük – fogalmazott Balogh Zoltán.

– KM-BM –
hirdetés